Земельне право

Контрольна робота з земельного права № 4 (Код: 16016)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Контрольна робота з земельного права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 20


Зміст


1. Способи захисту прав на земельні ділянки
2. Підстави припинення права на земельну ділянку
3. Скласти проект рішення про вилучення земельної ділянки

Джерела


1. Подцерковний О. Способи захисту прав у земельних відносинах / О. Подцерковний // Право України. – 2009. – № 9. – С. 34–39.
2. Міхно О. І. Конспект лекцій з дисципліни «Земельне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки університету) / О. І. Міхно; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. –156 с.
3. Конституція України від 28.06.1996 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
4. Корнєєв Ю. В. Земельне право. 2-ге вид. перероб. та доп. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літерату- ри, 2011. – 248 с.
5. Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.; — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 368 с.
6. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
7. Макаренко О. Ю. До питання виникнення та припинення прав на земельну ділянку для використання надр / О. Ю. Макаренко // Збірник наукових праць. – 2011. – № 8. – С. 381–390.
8. Гетьман А. П. Підстави припинення права власності на земельну ділянку / А. П. Гетьман // Земельний кодекс України. Коментар / за ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. – Харків : ТОВ «Одіссей», 2002. – С. 368 – 370.
9. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К. : Истина, 2004. – 216 с.
10. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
11. Волошенюк О. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельної ділянки / О. Волошенюк // Юридичний журнал. – № 2. – 2008.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук