Земельне право

Державне агенство України із земельних ресурсів його структура і повноваження (Код: 16002)

Опис


Готовий реферат з земельного права на тему Державне агенство України із земельних ресурсів його структура і повноваження на 100% авторський, в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.
Загальна кількість сторінок - 14

Зміст


Вступ
1. Реформа центрального органу виконавчої влади у сфері земельних відносин
2. Структура Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
3. Повноваження Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи


Вступ
Актуальність теми. Державне управління, як складова публічного управління, є однією з найважливіших форм реалізації державної влади.
Ринкова економіка спонукала до докорінних змін у системі органів управління ….
Мета роботи …
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
….
Об’єктом дослідження …..
Предметом дослідження є ….

1. Реформа центрального органу виконавчої влади у сфері земельних відносин
… Реформування організаційних структур виконавчої влади, як зазначається у Концепції адміністративної реформи, є найбільш складною ланкою адміністративної реформи в Україні [1, с. 112]…

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та відповідно до пунктів 9 і 9-1 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України Постановою від 10.09.2014 № 442 утворив Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом перетворення [2]….
Отже, …

2. Структура Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
Держгеокадастр очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства [3]…
Голова Держгеокадастру:
1) очолює Держгеокадастр, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

Державне підприємство “Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” – провідна установа, що виконує науково-дослідні та проектні роботи у галузі землеустрою, оцінки земель, геодезії, ґрунтового обстеження, раціонального використання та охорони земель [4]….

Таким чином, …

3. Повноваження Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
Стаття 15 Земельного кодексу України визначає повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин [5]….

Держгеокадастр в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінрегіону і Мінагрополітики видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання [3]…
Отже, …

Висновки
З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та відповідно до пунктів 9 і 9-1 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України Постановою від 10.09.2014 № 442 утворив Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом перетворення….

Використані джерела


1. Мілімко Л. В. Реформа центрального органу виконавчої влади у сфері земельних відносин / Мілімко Л. В.// Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 63. – 111- 116.
2. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 : Редакція від 22.04.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF
3. Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України, Положення від 14.01.2015 № 15 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF
4. Державна служби України з питань геодезії, картографії та кадастру [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://land.gov.ua/
5. Земельний кодекс України : Кодекс, Закон від 25.10.2001 № 2768-III : Редакція від 03.04.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук