Земельне право

Державне агенство із земельних ресурсів його структура і повноваження (Код: 16001)

Опис

Готовий реферат з земельного права на тему Державне агенство із земельних ресурсів його структура і повноваження на 100% авторський, в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.
Загальна кількість сторінок - 15

Зміст


Вступ
1. Структура Державного агентства із земельних ресурсів
2. Повноваження Державного агентства із земельних ресурсів
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи


ВСТУП
Актуальність теми. У системі управління використанням і охороною природних ресурсів значні повноваження мають державні органи, діяльність яких спрямовано на розв'яза…
Мета даної роботи …
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань: …

Об’єктом дослідження роботи …
Предметом дослідження …

1. Державне агентство із земельних ресурсів та його структура

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» державне управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ради та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, державні органи по охороні навколишнього природного середовища і використанню природних ресурсів та інші державні органи відповідно до законодавства України [1]….
….
Держземагентство України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра [4].

2. Повноваження Державного агентства із земельних ресурсів

Відповідно до законодавства, яке регулює діяльність Державного агентства із земельних ресурсів основними завданнями його є:
1) реалiзацiя державної полiтики у сферi земельних вiдносин та топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi;
2…. [3];
- забезпечує пiдготовку i здiйснення органiзацiйних, економiчних, екологiчних та iнших заходiв, спрямованих на рацiональне використання та охорону земель;

- здiйснює в установленому порядку визначення меж географiчних мiсць, з якими пов’язанi особливi властивостi, певнi якостi та iншi характеристики товарiв, i надає вiдповiднi висновки [3];…

Отже, …

ВИСНОВКИ
Державне агентство земельних ресурсів України є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності….

Використані джерела


1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 41. – ст. 546.
2. Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 445/2011«Про Державне агентство земельних ресурсів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.golovbukh.ua/regulations/8450/466670/
3. Положення про Державне агентство земельних ресурсів України від 08.04.2011 р. № 445/2011
4. Державний геодезичний нагляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litterref.ru/derzhavnij-geodezichnij-naglyad.html
5. Екологічне право: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] Б45 / за ред. А. П. Гетьмана. – X. : Право, 2013. – 432 с.
6. Екологічне законодавство України : cтаном на 15 лют. 2012 р. - К. : Істина, 2012. – 406 с.
7. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К. : Алерта, 2013. – 544 с.

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук