Юридична деонтологія

Професійна майстерність юриста і її психологічні складові (Код: 17520)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота на тему Професійна майстерність юриста і її психологічні складові на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТВ ЮРИСТА
1.1. Місце соціально-психологічних та етичних факторів в професії юриста
1.2. Специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців-юристів
РОЗДІЛ 2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ЮРИДИЧНОЇ СФЕРИ
2.1. Формування правосвідомості майбутніх юристів
2.2. Психологічна компетентність у практичній діяльності юристів окремих сфер (адвокати, судді)
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Бабенко К. А. Управління процесом формування правосвідомості та правової культури майбутніх спеціалістів в умовах євроінтеграції / Бабенко К. А. // Theory and methods of educational management. – 2016. - № 2(18) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/ content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v18_16/ BE.pdf
2. Бойко І. С. Підготовка юристів у сфері морського права у системі юридичної освіти / Бойко І. С. // Правове регулювання економіки. - 2013. - № 13. – С. 205-212.
3. Бурова О.К. Формування правової культури майбутнього юриста як естетичне завдання / Бурова О.К. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://formuvannya-pravovoyi-kulturi-maybutnogo-yurista-yak-estetichne-zavdannya.pdf
4. Василенко М.Є. Вихідні положення критеріально-оцінювального апарату вивчення готовності майбутніх правників до консультативної юридичної праці / Василенко М.Є. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/17/statti/vasilenko_m.htm
5. Івашкевич І.В. Специфіка професійної діяльності юриста та структура його професійної компетенції / Івашкевич І.В. // Збірник наукових праць РДГУ. – 2016. - № 7- – С. 80-83.
6. Івашкевич І. В. Структура професійної компетентності юриста / Івашкевич І. В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psytir.org.ua/upload/journals/2.2/authors/2016/Ivashkevych_Iryna_Vladyslavivna_Struktura_profesijnoi_kompetentnosti_yurysta.pdf
7. Зайцева А.В. Особливості формування правової культури майбутніх юристів у сучасних умовах / Зайцева А.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. № 6-1. - С. 28-30.
8. Калганова О., Агапоненко Л.В. Моральна культура юриста як складова юридичної професії / Калганова О., Агапоненко Л.В. // Право і суспільство. – 2013. - № 1. – С. 3-7.
9. Ковальчук С. Місце соціально-психологічних та етичних факторів в професії юриста / Ковальчук С. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2012/mistse-sotsialno-psyholohichnyh-ta-etychnyh-faktoriv-v-profesiji-yurysta/
10. Кононенко С. В. Теорія і практика формування правосвідомості у майбутніх юристів / Кононенко С. В. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2011. - № 4. – С. 33-44.
11. Кучеренко Н.Л. Специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців-юристів /Кучеренко Н.Л. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009_03_18/pe1_kusherenko.php
12. Ляшенко І. В. Формування професійного зростання майбутніх фахівців у сфері права яерез міжнародні стажування / Ляшенко І. В. // Освітологічний дискурс. – 2011. - № 1 (3). – С. 59-67.
13. Маршалок С. І. Психологічні особливості фахівців юридичної сфери / Маршалок С. І. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 179-187.
14. Нагорняк С.В. Правосвідомість як сладова підготовки майбутніх юристів / Нагорняк С.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/28_NTP_2016/Pedagogica/3_216117.doc.htm
15. Нестеренко А. М. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності суддів / Нестеренко А. М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1082%3A170915-12&catid=132%3A6-0915&Itemid=162&lang=ru
16. Нікітін Ю.В. Соціально-психологічні і моральні фактори впливу на забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства / Нікітін Ю.В. // Юридична наука. - 2014. - № 5. – С. 66-74.
17. Основні засади професійної етики юристів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawclinic.narod.ru/gazeta/gazeta9/3.htm
18. Пономаренко В.В Структурно-дінамічна модель професійної свідомості адвокатів / Пономаренко В.В [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fund-issled-intern.esrae.ru/pdf/2014/2/27.pdf
19. Психолого-педагогічні шляхи формування психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності в процесі фахової підготовки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/787/94/
20. Роскопіна Ю.О. Перспективи впровадження в українських містах педагогічних тенденцій організації професійної підготовки юристів у вищій школі США / Роскопіна Ю.О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32524/1/81.pdf
21. Сливка С. С. Юридична деонтологія: навчальний посібник / С. С. Сливка. – К.: Атіка, 2008. – 296 c.
22. Смолюк А. Формування професійної самосвідомості у студентів юридичного коледжу / Смолюк А. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/6588/1/26.pdf
23. Тофтул М.Г. Етика: підручник / М.Г.Тофтул. - 2-ге вид., випр. і доповн. - К.: ВЦ "Академія", 2011.-440 с.
24. Черновський О.К. Психологічна компетентність судді у практичній діяльності / Черновський О.К. // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. - № 2 (6). – С. 14-18.
25. Якименко А.А. Психологічні особливості формування правової свідомості студентів вищих навчальних закладів
/ Якименко А.А. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://divovo.in.ua/psihologichni-osoblivosti-formuvannya-pravovoyi-svidomosti-stu.html

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук