Теорія держави та права

Реферат Типології держав (Код: 14109)

Опис

Реферат Типології держав на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.

Загальна кількість сторінок - 14

План

Вступ
І. Поняття та основні критерії типології держав
ІІ. Підходи до типології держави
2.1. Сутність формаційного підходу
2.2. Характеристика цивілізаційного підходу
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. У юридичній науці держава є одним з найскладніших об’єктів дослідження з огляду на багатогранність її виявів. Учені минулого і сучасності чимало полемізують щодо поняття, сутності, основних ознак та інших аспектів існування держави. …
….
На сучасному етапі розвитку підходів до дослідження держави, зокрема її типології, присвячено праці низки відомих науковців: В. Авер’янова, В. Бабкіна, С. Бостана, В. Денисова, А. Зайця, Л. Луць, В. Погорілка, П. Рабіновича, Ю. Римаренка, В. Селіванова, В. Сіренка, О. Скакун, І. Усенка, В. Цвєткова, Ю. Шемшученка та ін...
Мета роботи
Предметом дослідження
І. Поняття та основні критерії типології держав
Держава — явище винятково різнобічне і багатогранне. Це обумовлює створення різних систем її класифікації. У цьому плані здійснюються численні, різні за своїми підставами спроби, але всі вони зводяться до необхідності виділення із сукупності всіх, що будь-коли існували, теперішніх і тих, котрі з’являться в майбутньому держав і правових систем, певних типів держави і права, до необхідності їхньої типології (“типізації”) чи класифікації.[1]
ІІ. Підходи до типології держави
2.1. Сутність формаційного підходу
В основі формаційного підходу до типології держав лежить суспільно-економічний базис суспільства, тобто певна формація. Поняття суспільно-економічної формації, яке відповідає типу суспільства, характеризується певним способом виробництва і виробничими відносинами та є характерною особливістю формаційного підходу до типології держав. Саме поняття суспільно-економічної формації було досить широко досліджене, ….при цьому особливу увагу дослідженню цього поняття приділив К. Маркс.
…. Причиною цього стає те, що комунізм не передбачає існування жодних класів, а без їх існування відсутня необхідність в управлінні ними, а отже і в державі як у регуляторі суспільних відносин.[2]
 
   2.2. Характеристика цивілізаційного підходу
Цивілізація, на думку американського політолога С. Хантингтона, являє собою “певну культурну сутність”. Села, регіони, етнічні групи, народи, релігійні громади, зауважує автор, усі вони мають особливу культуру, що відображає різні рівні культурної неоднорідності. Виходячи з цього, цивілізацію можна визначити як культурну спільність найвищого рангу, як найширший рівень культурної ідентичності людей.[3]
…Цивілізацію необхідно визначити, виходячи із загальних рис індивідуального порядку, таких, як мова, історія, релігія, звичаї, соціальні інститути тощо. Цивілізація, робить висновок С. Хантингтон, це найширший рівень спільності, з яким кожна людина себе співвідносить…
 
Висновок
Отже, типологія держави — це не будь-яка окремо існуюча держава, це — наукова категорія, збірний образ реально існуючих на даному історичному відтинку часу держав, яка складається із сукупності найбільш важливих, спільних для всіх цих держав ознак….

 

[1]     Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 51 с
[2]     Богушова І.В. Співвідношення формаційного та цивілізаційного підходів до типології держав: теоретико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права. - №3. - 2011. -с. 43
[3]     Цвік М.В. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 84 с.

Література

 1. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —240 с
 2. Богушова І.В. Співвідношення формаційного та цивілізаційного підходів до типології держав: теоретико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права. - №3. - 2011. - с. 43 - 47
 3. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. З 14 Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 4. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 5. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  КопєйчиковаІ.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 6. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 7. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 8. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук