Теорія держави та права

Реферат Стан демократії в сучасній Україні (Код: 14107)

Опис

Реферат Стан демократії в сучасній Україні на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.

Загальна кількість сторінок - 18

План

Вступ
1. Поняття та принципи демократії
2. Основні форми та інститути демократії в Україні
3. Проблеми становлення демократії в Україні
Висновок
Література

Фрагмент роботи

    Вступ
Актуальність теми. Поняття демократії існує вже дві з половиною тисячі років. У різні часи історії політичної думки цьому терміну давалося неоднозначне тлумачення. В міру багатовікової зміни й ускладнення політичної картини і нашарування на неї політичних доктрин, що апелюють до демократії, остання здобувала самі різні інтерпретації….
Питання  та  проблеми  демократії  досліджували  такі  відомі  вітчизняні  й  зарубіжні  вчені,  як  В.  Б.  Авер’янов,  В.  Д.  Бабкін,  О.  Ф.  Гранін,                                    В.  В.  Копейчиков,  А.  …
Предметом дослідження
                        
 1. Поняття та принципи демократії
Для дослідження стану демократії в сучасній Україні, необхідно, перш за все, визначити саме поняття “демократія”….
…Уперше термін «демократія» використав грецький історик Геродот, а найбільш відоме його визначення належить американському президенту Аврааму Лінкольну: «Демократія — це правління народу, вибране народом і для народу».[1]
Як сучасний юридичний і політичний термін «демократія» означає:  …
Таким чином…
 
 1. Основні форми та інститути демократії в Україні
В Конституції України проголошено, що Україна є демократичною державою.
Народ як носій суверенітету і єдине джерело влади, що надана йому ст. 5 Конституції України, реалізує її у формі безпосередньої (прямої) чи представницької (виборної) демократії….
Легітимність (легітимація) інституту демократії означає його організаційне оформлення і визнання громадськістю, легалізованість (легалізація) - юридичне оформлення, узаконення….
 1. Поблеми становлення демократії в Україні
Відомий науковець Скакун О.Ф., зазначає, що на сьогодні є всі підстави стверджувати, що Україна відбулася як держава.[2]
..
По-третє, протягом періоду радянського тоталітаризму (1922–1991 рр.) в Україні не розвивалися елементи особистих свобод і правової держави, демократичної свідомості суспільства та особистості.[3]
 
Висновок
Отже, сьогодні демократія є найзатребуванішою формою політичного устрою суспільства, що дає можливість людям не тільки обирати керівників, а й контролювати владу. Незважаючи на всі проблеми, що постають у рамках демократичної форми організації суспільства, його державно-політичного устрою, саме влада народу найкраще справляється з викликами сучасності….
 
 
[1]     Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 116 с
[2]     Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 462 с
[3]     Основи демократії: Навч. посібник. За заг. ред. А. Колодій – К.: Вид-во «Ай Бі», 2004. –  с. 99

Література

 1. Конституція України. - Х.:ТОВ “Одіссей”. - 2013. - 48 с.
 2. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін. й доп. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. - 247 с.
 3. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 116 с
 4. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 520 с
 5. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 536 с.
 6. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 495 с.
 7. Основи демократії: Навч. посібник. За заг. ред. А. Колодій – К.: Вид-во «Ай Бі», 2004.
 8. Коростей В. Правові проблеми національної демократії // Право України. – 2003. – с. 121 — 136.
 9. Латигіна Н.А. Українська демократія сьогодні: спроби і помилки / Н. Латигіна // Гуманітарн. вісн. Запорізьк. держ. інженерної академії : зб. наук. праць / гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2008. – Вип. 34. – с. 60 - 70
 10. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія. – К.: Іннт держави і права НАН України, 2000. – 248с
 11. Пришляк Г.Я. Роль інститутів безпосередньої та представницької демократії щодо організації контролю народу за органами держави // Митна справа. - №1 (73). - 2011. - с. 101 — 106
 12. Сербин Р. Демократичні засади розбудови сильної держави // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №3. – с. 71-74.

 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук