Теорія держави та права

Реферат Поняття правосуб'єктності (Код: 14105)

Опис

Реферат Поняття правосуб'єктності на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 17

План

Вступ
1. Поняття та види суб'єкта правовідносин
2.  Визначення поняття “правосуб'єктність”
3. Характеристика елементів правосуб'єктності
Висновки
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Категорія правосуб’єктності міцно затвердилася у науковій термінології та широко застосовується у всіх галузевих юридичних науках. Однак проблему правосуб’єктності не можна вважати остаточно вирішеною, оскільки до цього часу не сформульовано однозначного розуміння її змісту та співвідношення ….
Актуальність теми зумовлена й тим, що …
В юридичній літературі окремі аспекти правосуб'єктності досліджувались у працях С.С. Алексєєва, С.В. Бобровник, В.М. Горшеньова, О.В.Зайчука, А.П….
….
 
 1. Поняття та види суб'єкта правовідносин
….
Свого часу відомий російський вчений Г.Ф. Шершеневич підкреслював, що суб’єкт у правових відносинах використовується у подвійному значенні, зокрема, його розглядають як носія прав, тобто як активну сторону таких відносин, і носія обов’язків - пасивну сторону. Акцентуючи увагу на сутності суб’єктів права, вчений зазначає, що правова властивість бути суб’єктом права не виникає сама собою, як, скажімо, природна якість людини, а формується під впливом об’єктивного права, що переважно під суб’єктом права слід розуміти лише того учасника правових відносин, якому в них належить право.[1]
Отже…
 
 1. Визначення поняття “правосуб'єктність”
Правосуб’єктність  фізичних  осіб  (індивідів)  є  більш складним  явищем,  до  якого  входять  правоздатність  і  дієздатність.[2]
…У теорії права та держави зазначається, що правосуб’єктність як категорія юридичної науки слугує цілям визначення кола суб’єктів, що можуть бути учасниками суспільних відносин, врегульованих правовими нормами. Той, хто має правосуб’єктність, той і є суб’єктом права, тобто майбутнім чи актуальним учасником правовідносин.[3]
 1. Характеристика елементів правосуб'єктності

Правосуб’єктність — це передбачена нормами права юридична властивість учасників  правових  відносин,  яка  складається  з  двох  елементів — правоздатності та дієздатності….

Розрізняють такі види правоздатності:

а) загальна правоздатність -  загальна здатність суб’єкта мати права і обов’язки, закріплені у нормах права. У людини загальна правоздатність виникає з моменту її народження і припиняється з її смертю;…

Висновки
Отже, правове становище суб’єктів права у сучасних умовах відображає їх правосуб’єктність.
Правосуб’єктність є визначальною та інтегративною властивістю суб’єктів права, що дає підстави їх вважати саме такими та ставати суб’єктами правовідносин. …
 
[1]     Костюк В.Л. Проблеми визначення  правосуб'єктності у загальній теорії права // Держава і право. - № 44. - с. 15
[2]     Теорія  держави  і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 227  с.
[3]     Пундор Ю.О. Про визначення змісту категорії “правосуб'єктність” у теорії права  та галузевих теоріях цивільного й господарського права (порівняльно-правовий аспект)   // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - с. 61

Література

 1. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 432 с
 2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 3. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с
 4. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с
 5. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс .Підручник, - К.: Юрінком Інтер — 2006, с. 318
 6. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 7. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 8. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. - М.: Изд. Бр. Башмаковвых, 1912. - Вып. 3. - С. 620. 2. Юридический энциклопедический словарь / Под общ. Ред. В.Е. Крутских. - М.: ИНФРА-М, 2001. - с. 378.
 9. Юридический энциклопедический словарь / Под общ. Ред. В.Е. Крутских. - М.: ИНФРА-М, 2001. - с. 378.
 10. Костюк В.Л. Проблеми визначення правосуб'єктності у загальній теорії права // Держава і право. - № 44. - с. 14 -19
 11. Пундор Ю.О. Про визначення змісту категорії “правосуб'єктність” у теорії права та галузевих теоріях цивільного й господарського права (порівняльно-правовий аспект) // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - с. 61

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук