Теорія держави та права

Курсова Стадії правозастосування (Код: 14118)

Опис

Курсова робота Стадії правозастосування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 27

План

Вступ
1.Поняття та ознаки правозастосування.
2.Основні стадії застосування норм права.
3.Вимоги до правильного застосування норм права.
4.Поняття, ознаки та види актів застосування норм права.
5. Прогалини в праві і способи їх усунення.
Висновок.
Список використаної літератури.

Фрагмент роботи

Вступ
...Вирішальним питанням застосування норм права є втілення правових норм в суспільне життя. Проведення в життя правових норм представляє собою таку стадію правового регулювання, коли норми права безпосередньо втілюються в практичну діяльність людей. Практична значимість правових норм, яка регулює вчинки учасників суспільного життя, починається з моменту встановлення і введення їх в дію. З цього часу правові норми вказують, якою повинна бути поведінка людей, організацій і установ в певних умовах....
 1. Поняття та ознаки правозастосування.
..Правозастосування — це здійснювана в процедурно-процесуальному порядку владно-організуюча діяльність компетентних державних органів і посадових осіб, яка полягає в індивідуалізації юридичних норм стосовно конкретних суб'єктів і конкретних життєвих випадків в акті застосування норм права[1]..........
...Ознаки застосування норм права:
 1. Має владний характер, тому що це діяльність компетентного органу або посадової особи, і лише в рамках наданих йому (їй) повноважень. ....
...Правосуддя — це форма державної діяльності, яка полягає в розгляді і вирішенні судом віднесених до його компетенції цивільних, кримінальних та інших справ. Здійснюється вона тільки загальними і спеціалізованими судами....
 1. Основні стадії застосування норм права.
   ....Процес застосування норм права може починатися за ініціативою самого правозастосовача, вказівкою вищестоящого органу або за заявами зацікавлених суб’єктів і являє собою систему послідовних дій, певні однорідні групи яких об’єднуються у так звані стадії застосування норм права.....
....Вимоги до доказів:
а) вірогідність — залучення і аналіз лише тих фактів, які мають значення для справи, що розглядається. Виключається підтасування фактів і залучення фактів, що не стосуються справи;.....
 1. Вимоги до правильного застосування норм права.
...Вимоги до застосування норм права — це юридичні правила (умови), за допомогою яких правозастосовчий орган втілює в життя принципи права...
....1.законність — означає, що при вирішенні конкретної справи правозастосувач повинен діяти відповідно до точного змісту норми права, яку він застосовує, у межах своєї компетенції, суворо дотримуватися процедури розгляду справи. При цьому правозастосовчий орган повинен діяти за принципом — дозволено робити лише те, що передбачено в законі;....
 1. Поняття, ознаки та види актів застосування норм права.
...Акт застосування норм права (правозастосовний акт) — це індивідуальний правовий акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права (компетентного державного органу або посадової особи), що встановлює (змінює, припиняє) на основі юридичних норм права і обов'язки учасників конкретних правовідносин або міру відповідальності конкретних осіб за вчинене ними правопорушення.....
...Серед актів застосування норм права слід розрізняти:....
....Правозастосовний акт, як правило, забезпечує виникнення і розвиток правовідносин у конкретній ситуації. Без таких юридичних фактів не може реалізуватися конкретна правова норма....
 
5.Прогалини в праві і способи їх усунення.
...При проходженні другої стадії застосування норм права, а саме: при встановленні юридичної основи справи — виборі та аналізі юридичних норм, виникають ситуації, коли правозастосувач не знаходить норм, які регулюють встановлені факти.....
....Так, чинне цивільне законодавство містить норми, які регулюють порядок відшкодування збитків, завданих особі при рятуванні майна. Водночас у ньому відсутня норма, яка б визначила порядок відшкодування шкоди, що виникла внаслідок рятування людського життя. ......
 
  Висновок
...Отже застосування норм права – це діяльність, яка здійснюється лише відповідними державними органами чи їхніми посадовими особами. ...
....Застосування норм права завжди має активний творчий характер, про що свідчить багатостадійність цього процесу....
 
[1] Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001.- 389 с.
 1. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, В. С. Грегул. — 4-те вид., доп. і переробл. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 224 с.
 2. Загальна теорія держави і права: За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с.
 3. [1]Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001.- 656 с.
 4. [2]Рабінович П.М.,Основи загальної теорії права та держави: Навч". посібник. Вид. 6-е - X.: Консум, 2002.
 5. [3]Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.-
 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук