Теорія держави та права

Курсова Розподіл влади (загальна характеристика) (Код: 14112)

Опис

Курсова робота Розподіл влади (загальна характеристика) на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 32

План

Вступ
1. Історичне походження ідеї  “розподілу влад”.
2. Характеристика основних видів гілок державної влади в Україні
3. Система “стримувань і противаг” в Україні
Висновок 
Список літератури

Фрагмент роботи

Вступ
...Актуальність даної теми зумовлена тим, що в даній роботі вирішуватиметься питання - як повинна управлятися країна, що .......
...Метою роботи є дослідження .........
Предметом дослідження є наукова, н..........
 ....У процесі роботи проведені наступні дослідження та розробки: було проаналізовано передумови та розвиток теорії розподілу влад, дано поняття розподілу влад, охарактеризована мета поділу влад, ........
 1. Історичне походження ідеї “розподілу влад”.
....Відмінність світових держав з демократичним режимом від країн де втілений авторитарний або тоталітарний режим саме в принципі розподілу влади.
Розподіл влади історично проявив себе як певна ідея, яка зародилася ще в античні часи і вросла в теорію “розподілу влади” Ш. Монтеск'є....
...Гегель вважав ідею самостійності влад хибною, що обґрунтовує ворожість органів влади самій владі, її єдності як цілого....
...Воно пов'язане з особливостями такої форми правління, як президентська республіка і найбільш наближене до вчення Ш. Монтеск'є. ...
...У сучасній правовій науці принцип розподілу влади прийнято відносити до основ демократичного конституційного ладу, що направлений на запобігання узурпації державної влади і використовування її в збиток публічним інтересам. ...
 1. Характеристика основних видів гілок державної влади в Україні

..Ідея поділу влади пройшла в Україні тривалий та непростий шлях становлення і розвитку. Державно-конституційні традиції українського народу мають складну історію, що налічує багато століть. Звичаєве право в додержавну епоху було єдиним джерелом правових норм. ....

...Політико-правові концепції домінуючих на ті часи партійно-політичних сил знайшли своє відображення в Конституції Української Народної Республіки (Статуті про державний устрій, права і вільності УНР), прийнятій 29 квітня 1918 р. Центральною Радою, але не набувшої чинності через державний переворот. Незважаючи на це, Конституція 1918 р. залишається не тільки важливим джерелом для істориків, а й предметом для актуального політичного та юридичного аналізу.....

 1. Система “стримувань і противаг” в Україні
...Невід’ємним елементом концепції поділу державної влади, як способу організації державної влади виступає система стримувань та противаг.....
... Таким чином, концепція стримувань і противаг передбачає рівність між гілками влади, яка забезпечується цілісною системою взаємодії різних її елементів....
....Отже, система стримувань і противаг — це сукупність законодавчо закріплених повноважень, засобів, форм, методів, процедур, призначених для забезпечення реалізації принципу розподілу влади, недопущення домінування будь-якої гілки влади і досягнення динамічної стабільності між ними.....
 
Висновок
....Отже, ідея розподілу влад у найбільш чіткому та послідовному викладі була сформульована французьким просвітителем XVIII ст. Ш. Монтеск'є. Його вчення посіло помітне місце в політико-правовій теорії й істотно вплинуло на розвиток державних інститутів у новий період історії......

Література

 1. Вацик Ю./ Система стримувань і противаг як спосіб організації влади в сучасних республіканських формах правління: питання теорії та практики.
 2. Загальна теорія держави і права // За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина // Харків «Право» 2002
 3. [1, с. 286] История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотип. Под общ. ред. члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора В. С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА , М, 1998. – 286 с.
 4. [3, с. 2-3] Історичний аспект розвитку конституційної теорії розподілу влади, Вид-во. “Плеяди”, 2010
 5. [2, с. 18-19] Леванчук О. М. Принцип розподілу державної влади, Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, - с. 25
 6. [4, с. 74] Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2007. – 474 c.
 7. Політологія: Підручник / За ред. М.М. Вегеша.— 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 384 с.
 8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
Список використаних норамативно-правових актів.
 1. Конституція України. - Х.: ТОВ “Одіссей” - 10.10.2012, - 49 с.
 2. Закон України “Про рахункову палату”, від 11.07.1996, зі змінами від 02.12.2012.
 3. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, від 23.12.97р, зі змінами від 19.11.2012.
 4. Закон України “ Про вибори Президента України”, від 05.03.99, зі змінами від 02.12.2012р.
 5. Закон України “ Про Кабінет Міністрів України” від 07.10.10, зі змінами від 02.12.12р.
 6. Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, від 17.03.11р, зі змінами від 13.06.12р.
 7. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16.10.12, зі змінами від 13.06.12р

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук