Готові роботи

Системний підхід до розвитку теорії та практики управління органами і установами виконання покарань (Код: 17629)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Системний підхід до розвитку теорії та практики управління органами і установами виконання покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика системного підходу в теорії управління
1.1. Поняття системного підходу до управління
1.2. Розвиток управлінської діяльності органами і установами виконання покарань
РОЗДІЛ 2. Системний підхід до та практики управління органами і установами виконання покарань
2.1. Система органів і установ виконання покарань України
2.2. Ознаки та особливості управління органами і установами виконання покарань
РОЗДІЛ 3. Удосконалення системи управління органами і установами виконання покарань
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИЕОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.
2. Дідур К. М. Системний підхід до управдіння підприємством та персоналом підприємства / Дідур К. М. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079
3. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер. – СПб.: Изд-во С-Петербургского университета, 1997. –329 с.
4. Гоманюк О.О Плняття та види лрганів і установ виконання покарань / Гоманюк О.О // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. - № 6. – С.111-117.
5. Кононова І. В. Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних / Кононова І. В. // Прометей. – 2013. - № 1(40). – С. 146-151.
6. Гречанюк С. К. Теоія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями : дис. докт. юр. наук : 12.00.07 / Гречанюк Сергій Констянтинович – Ірпінь, 2012. – 520 с.
7. Яцишин М. М. Визначення статусу та компетенції керівних органів і структурних підрохділів Дердавної кримінально-виконавчої служби України х позицій кримінально-виконавчої політики / Яцишин М. М. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/ 123456789/2041/1/status.pdf
8. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон від 23.06.2005 № 2713-IV : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2713-15
9. Державна кримінально-виконавча служба України (загальна характеристика станом на 1 січня 2016 року) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://kvs.gov.ua/Byklet_2016.pdf
10. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 352 с.
11. Права людини за ґратами: практичний посібник / Федорук О.О., Яковець І.С. — К. :Асоціація УМДПЛ, 2016 р. – 256 с.
12. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — 256 с.
13. Основи управління в органах і установах виконання покарань [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://studopedia.su/13_58695_osnovi-upravlinnya-v-organah-i-ustanovah-vikonannya-pokaran.html
14. Харченко В.А. Системний підхід в управлінні діяльністю підприємств / Харченко В.А. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/bitstream/123456789/26182/1/ 92.pdf
15. Ребкало М. Шляхи вдосконалення цивільного складу державних службовців кримінально-виконавчої служби України / Ребкало М. // Вісник Національної академії державного управління [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/ 11/2013-2-10.pdf
16. Павлов В. Г. кримінально-виконавчі засади забезпечення Державної пенітенціарної служби України виконання покаранб у вигляді позьавлення волі : дис. канд. юр. наук : 12.00.08 / Павлов Володимир Григорович – Запоріжжя, 2015. – 280 с.
17. Павлов В.Г. Поняття персоналу Державної пенітенціарної служби України та засади його діяльності / Павлов В.Г. // Прикарпатський юридичний вісник. – 2014. - № 3 (6). – С. 194-203.
18. Ребкало М.М. Деякі чинники удосконалення законності та дисциплини персоналу органів та установ виконання покарань: управлінський аспект / Ребкало М.М. // Публічне адміністрування:наукові дослідження та розвиток. – 2016. - №1. – С. 44-48.
19. Муравйов К. Удосконалення системи управління органами й установами виконання покарань / Муравйов К. // Підприємництво, господарство і право. – 2016. - № 12. – С. 44-48
20. Богатирьов А.І. Окремі питання професійної мотивації установ середнього рівня безпеки до виконання своїх службових обовящків / Богатирьов А.І. // Право і суспільство. – 2012. - № 6. – С. 162-166.
21. Бараш Є. Ю. Перслнал Державної кримінально-виконавчої служби / Бараш Є. Ю. // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). – С. 75-80.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук