Готові роботи

Соціально-психологічна згуртованість колективу в дквс (Код: 17631)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Соціально-психологічна згуртованість колективу в дквс на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Поняття морально-психологічного клімату та його ознаки
2. Методи регуляції соціально-психологічного клімату у сфері управління
3. Умови формування сприятливого клімату в колективі
4. Згуртованість колективу як умова сприятливого клімату в колективі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Базалійська Н. П., Пшонко С. В. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом / Базалійська Н. П., Пшонко С. В. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5023/1/8F.pdf
2. Іушина В. Д. Підхлди до сутності та структури соціально-психологічного клімату на підприємстві / Іушина В. Д. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3940/1/86.pdf
3. Психологія: соціально-психологічний клімат у колектив [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29134/
4. Білозеров І.С. Соціально-психологічні чинники розвитку сучасного колективу / Білозеров І.С. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.kpi.kharkov.ua/archive/3.pdf
5. Жаворонков Г. В., Скібіцький О. М., Сівашенко Т. В., Управління конфліктами: Навчальний посібник. / - К.: Кондор 2011.-172 с.
6. Передало Х.С. Шляхи підвищення ефективності фукціонування колективу / Передало Х.С. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9917/1/35.pdf
7. Осовська Г.В. Основи менеджменту: навч.посібник для студентів вищ.навч.закладів/Г.В. Осовська.–К.: “Кондор”, 2003 –553 с
8. Безшкура А.Ю., Кирилюк Л.Л. Соціально-психологічний клімат як невід’ємна складова взаємовідносин в колективі / Безшкура А.Ю., Кирилюк Л.Л. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1919/1/306.pdf
9. Пєх М.О., Ошовська Т.М., Пучкова С.І. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі / Пєх М.О., Ошовська Т.М., Пучкова С.І. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/21339/1/PEKH%20M.O..pdf
10. Вертель В.В., Комашня А.О., Федорчук І.В Соціальнор-психологічний клімат колективу / Вертель В.В., Комашня А.О., Федорчук І.В // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2012. - № 40. – С. 292-295
11. Воднік В. Структура соціально-психологічного клімату колективу, шляхи його регуляції та формування / Воднік В. // Бюлетень. - 2009. - № 5. - С. 36-70.
12. Формування позитивного соціально-психологічного мікроклімату в колективі співробітників устаноа виконання покарань : Тренінгова програма,. - Біла Церка, 2011. - 104 с.
13. Скібіцька Л. І. Антикризовий менеджмент [текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, В. В. Матвєєв, В. І. Щелкунов, С. М. Подрєза. - К. : "Центр учбової літератури", 2014. - 584 с.
14. Будко О. О. Стан соціально-психологічного клімату в трудових колективах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / Будко О. О. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-2/doc/3/03.pdf
15. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 512 с.
16. Социометрическая оцінка групової згуртованості [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://medbib.in.ua/sotsiometricheskaya-otsenka-gruppovoy.html
17. Хворост М.Ю., Линник В.М. Розвиток групової згуртованості, як основа успішної командної взаємодії / Хворост М.Ю., Линник В.М. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol13/Pekp_2013_13_31.pdf
18. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. В 49 Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.
19. Щоткіна О. В. Діагностика міжособистісних відносин у колективі / Щоткіна О. В. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1508/1/96.pdf
20. Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р. Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. Частина 2. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – 172 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук