Готові роботи

Соціально-правовий захист персоналу ДКВС України (Код: 17630)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Соціально-правовий захист персоналу ДКВС України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Персонал та орган захисту персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
1.1. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби та вимоги до нього
1.2. Пенетенціарна профспілка як орган соціально-правового захисту персоналу
РОЗДІЛ 2. Характеристика соціально-правового захисту персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та проблеми такого захисту
2.1. Соціально-правовий захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
2.2. Проблеми соціального та правового захисту персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Андрієнко О. А. Пенітенціарна профспілка – успішний проект дієвого механізму соціального захисту персоналу ДПтС України / О. А. Андрієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 9. – С. 140-143.
2. Бадира В. Проблеми соціального захисту персоналу кримінально-виконавчої системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrprison.org.ua/articles/1234548096
3. Дука О. А. Вимоги до персоналу державної кримінально-виконавчої служби України: професійний та морально-етичний аспекти / О. А. Дука // Юридична психологія. – 2015. – № 1. – С. 120-128.
4. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» від 23.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 30. – Ст. 409.
5. Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 93.
6. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.
7. Зінченко С. А. Формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного персоналу – головна умова практичних змін у Державній пенітенціарній службі України (створення повноцінної системи підготовки кадрів Державної пенітенціарної служби України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/40797.
8. Кримінально-виконавче право України: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. А. X. Степанюка. – X. : Право, 2006. – 128 с.
9. Кримінально-виконавчий кодекс України : наук.-практ. комент. (за станом на 01.11.2011 р.) / за заг. ред.: В. В. Коваленко, А. Х. Степанюк. – К. : Атіка, 2012. – 492 с.
10. Кримінально-виконавче право : Навчальний посібник / К. А. Автухов. – Харків: Видавництво «Право» 2014. – 152 с.
11. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За заг. ред. професора О.М. Джужи. – К. : Атіка, 2009. – 590 с.
12. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3. – Ст. 21.
13. Лапка О.Я. Соціально-правовий захист працівників міліції України: автореф. дис…к.ю.н. за спеціальністю 12.00.07. – Ірпінь, 2003. – 35 с.
14. Лапка О. Соціально-правовий захист працівників міліції / О. Лапка // Право України. – 1999. – № 9. – С. 31-33.
15. Мельник К. Ю. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ: автореф. дис… к.ю.н. за спеціальністю 12.00.05. – Харків, 2002. – 36 с.
16. Мірошниченко Ю. Відбулась І зустріч робочої групи по реформуванню Державної пенітенціарної служби. – 2016 р.
17. Муравйов К. В. Проблеми вдосконалення правового захисту персоналу органів та установ викоання покарань / К. В. Муравйов // Наукоаий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 5. – С. 268-272.
18. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» від 29.12.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14
19. Павлов В. Г. Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом Державної пенетенціарної служби України викоання покарань у виді позбавлення волі: Дис… на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. – Запоріжжя, 2015. – 230 с.
20. Порядок та умови проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України (на допомогу молодому фахівцю) : [навч. посіб.] / О. А. Дука, Л. В. Заславська, С. А. Зінченко, І. М. Копотун ; за заг. ред. О. В. Лісіцкова. – К. : Держ. пенітенціар. служба України, 2013. – С. 7-9.
21. Указ Президента України «Концепція державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України» від 8 листопада 2012 р. № 631/2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/631/2012

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук