Готові роботи

Правовое становище засуджених як суб'єктів кримінально-виконавчих відносин (Код: 15620)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Правовое становище засуджених як суб'єктів кримінально-виконавчих відносин на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика правового статусу засуджених до кримінальних покарань
1.1. Поняття правового статусу засуджених
1.2. Зміст правового статусу засуджених
Розділ 2. Структура правового статусу засуджених
2.1. Суб’єктивні юридичні права засуджених
2.2. Юридичні обов’язки засуджених
2.3. Законні інтереси засуджених
Розділ 3. Правовий статус осіб, засуджених до окремих видів покарань
Висновки
Список використаної літератури

Джерела


1. Автухов К. А. Законний інтерес у структурі правового статусу засуджених / Автухов К. А. // Наукові дослідження. — № 25. — 2013. — С. 160-173
2. Бадира В. А. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник / [Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А. та ін]. — К.: Істина, 2008. — 400 с.
3. Беляев А. А. Правовое положение осужденных к лишению свободы / А. А. Беляев. – Горький, Горьк. высш. шк.. МВД СССР, 1976. – 120 с.
4. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України: підручник / І.Г. Богатирьов. – К.: Правова єдність, 2008. — 354 с.
5. Кам’янець Т. В. Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі / Т. В. Кам’янець // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 432–438
6. Комаров С. А. Советское общенародное государство и личность: политико-правовые аспекты / С.А. Комаров. – Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1986. – 136 c.
7. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. [Електронний ресур]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
8. Кримінально-виконавче право: підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2011. – 328 с.
9. Кричун Ю.А. Теоретичні положення визначення поняття та змісту правового статусу засуджених до позбавлення волі / Кричун Ю.А. // Держава та регіони. Серія: Право. — 2014. — № 2 (44). — С. 83-87
10. Курс кримінально-виконавчого права України: Загальна та Особлива частини: навч. посіб. / [О.М. Джужа, В.О. Корчинський, С.Я. Фаренюк, В.Б. Василець] ; За заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 304 с.
11. Курусь Т. В. Правовий статус засуджених / Курусь Т. В. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка . — № 5. — 2011. — С. 435-438
12. Льовочкін В.А. Проблемні питання діяльності кримінально-виконавчої системи України / В.А. Льовочкін // Аспект: Інформ. бюл. – Донецьк, 2002. – № 2 (3). – С. 3-8.
13. Матузов Н.И. Право и личность: [курс лекций] / Н. И. Матузов // Общая теория права.– Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. ВШ МВД РФ, 1993. – С. 222-246.
14. Мозгова В. А. Структурні елементи правового статусу засуджених до покарання / Мозгова В. А. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна — № 16. — 2013. — С. 351-354
15. Наказ Міністерства Юстиції України від 29.12.2014 р. № 2186/5 Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань [Електронний ресур]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14
16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [6-те вид., переробл. та доповн.] / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2009. – 1236 с.
17. Романов М. В. Законні інтереси засудженого / Романов М. В. // Теорія і практика правознавства. – Вип. 2 (6). — 2014. — С. 36-41
18. Човган О. В. Специфічні права засуджених та їх обов’язки як форми правообмежень / Човган О. В. // Проблеми законності . - 2014. - Вип. 125. - С. 231-239

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук