Готові роботи

Правові підстави та порядок звільнення засуджених до обмеження волі з виправного центру (Код: 16627)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Правові підстави та порядок звільнення засуджених до обмеження волі з виправного центру на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальні положення про покарання у виді обмеження волі.
Розділ 2. Особливості тримання засуджених до обмеження волі у виправних центрах
Розділ 3. Підстави звільнення засуджених до обмеження волі
Розділ 4. Порядок звільнення засуджених до обмеження волі
4.1. Порядок звільнення у зв’язку з відбуттям строку покарання, призначеного вироком суду
4.2. Порядок звільнення на підставі закону про амністію та акту про помилування
4.3. Порядок умовно-дострокового звільнення
4.4. Звільнення на підставі хвороби
Висновки
Список використаної літератури

Джерела


1. Бадира В.А. Кримінально-виконавче право : Навчальний посібник / Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В. Г. // За ред. Т. А. Денисової. – К.: Істина, 2008. – 400 с.
2. Журова І. І. Правове регулювання звільнення від відбування покарання / І. І. Журова // Право і суспільство. – № 4. – 2012. – С. 175–179.
3. Закон України Про застосування амністії в Україні 01.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/392/96-%D0%B2%D1%80
4. Кам’янець Т. В. Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі / Т. В. Кам’янець // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 432–438.
5. Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 04.11.1950 р. покарання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
6. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
7. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/page
8. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. X., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А.Х. – Х. : ТОВ "Одіссей", 2009. – 560 с.
9. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2011. – 328 с.
10. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За заг. ред. професора О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2009. – 642 с.
11. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page
12. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
13. Минязева Т. Ф. Политика государства в сфере обеспечения правового положения осужденных / Т. Ф. Минязева // Правоведение. Известия Высших учебных заведений. – 2000. – № 1 (228). – С. 128–129.
14. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І. Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І. Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.
15. Науково-практичний коментар Кримiнально-виконавчого кодексу України / А.П. Гель, О.Г. Колб, В.О. Корчинський [та iн.] ; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – К. : Юрiнком Iнтер, 2008. — 496 с.
16. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 24 жовтня 2003 р. № 7 Про практику призначення судами кримiнального покарання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03
17. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань Затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014 р. № 2186/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14
18. Романов М. В. Звільнення від відбування покарання: навч. посіб. – Харків: Права людини, 2012 р. – 112 с.
19. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Ро¬манов; ГО «ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА». – Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. – 256 с.
20. Указ Президента України Про Поло¬ження про порядок здійснення помилування від 21.04.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/223/2015

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук