Готові роботи

Правове регулювання змiни умов тримання засуджених в межах однiєї колонiї (Код: 15619)

Правове регулювання змiни умов тримання засуджених в межах однiєї колонiї
Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Правове регулювання змiни умов тримання засуджених в межах однiєї колонiї на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ЗМІНИ УМОВ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІНИ УМОВ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ В МЕЖАХ ОДНІЄЇ КОЛОНІЇ ТА ШЛЯХОМ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ІНШОГО ВИДУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ
2.1. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі
2.2. Особливості зміни умов тримання для жінок та неповнолітніх
2.3 Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Пузирьов М. С. Правова природа зміни умов тримання засуджених до похбавлення волі як форми індивідуалізації карального впливу / Пузирьов М. С. // Вісник Запорізького національного університету [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12236-pravova-priroda-zmini-umov-trimannya-zasudzhenix-do-pozbavlennya-voli-yak-formi-individualizaci% D1 %97- karalnogo-vplivu.html
2. Некрасов О.О. Окремі питання застосування критеріїв і показників диференціації та індивідуалізації виконання покарання при запобіганні втечам із виправних колоній / Некрасов О.О. // Право і суспільство. – 2014. - № 1. – С. 212-217.
3. Конопельський В.Я. Дільниця соціальної реабілітації у кримінально-виконавчих установах закритого типу: окремі аспекти законодавчого регулювання / Конопельський В.Я. // Актуальнi проблеми держави i права. -2010. - № 55. – С. 554-560.
4. Гель А. Про недоліки законодавчого регулювання зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї виправної колонії [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.khpg.org/index.php?id=1239800485
5. Хорошун О. В. Прогресивна система виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі / Хорошун О. В. // Право і суспільство. – 2015. - № 3. – С. 165-171.
6. Марчук А. І. Особливості перекласифікації засуджених до позбавлення волі (соціально-правова характеристика) / Марчук А. І. // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. - № 60. – С. 153-161.
7. Пузирьов М. С. Правове регулювання диференціації та індивідуалізації виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк / М. С. Пузирьов // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2010. - № 1. - С. 137-142.
8. Царюк С. В., Нікітіна О. В. Правові аспекти застосування прогнресивної системи відбування покарання засудженими до позбавлення волі / Царюк С. В., Нікітіна О. В. // Вісник Запорізького національного університету [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12258-pravovi-aspekti-zastosuvannya-progresivno%D1%97-sistemi-vidbuvannya-pokarannya-zasudzhenimi-do-pozbavlennya-voli.html
9. Яковець І. Переведення засуджених з однієї установи до іншої того ж виду за наявності виняткових обставин [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrprison.org.ua/expert/1240050298
10. Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями : Правила ООН, Міжнародний документ від 30.08.1955 : Редакція від 30.08.1955 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_212/page
11. Правила Ради Європи про пробацію. Рекомендація CM/Rec(2010)1 (неофіційний переклад) [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Rec(2010)1%20Ukrainian.pdf
12. Кримінально-виконавчий кодекс України : Кодекс, Закон від 11.07.2003 № 1129-IV : Редакція від 11.06.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
13. Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах : Постанова Кабінету Міністрів України, Положення від 01.04.2004 № 429 : Редакція від 19.11.2012 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/429-2004-%D0%BF
14. Порядок зміни умов тримання засуджених та їх переведення [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://mybiblioteka.su/3-68228.html
15. Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі : Наказ Мін'юсту України; Інструкція, Положення від 08.02.2012 № 222/5 : Редакція від 12.12.2014 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0213-12
16. Богатирьов І. Г., Василенко К. І. Ретроспективний аналіз впливу історико-правових явищ на процес виконання і відбування покарань в Україні / Богатирьов І. Г., Василенко К. І. // Право і суспільство. – 2015. - № 3. – С. 130-134.
17. Богатирьов І., Журова І. Вплив історико-правових явищ на процес виконання і відбування покарань в Україні / Богатирьов І., Журова І. // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. – 2014. – С. 168-171 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua
18. Європейські пенітенціарні (в'язничні) правила : Рекомендації Ради Європи, Правила, Доповідь від 12.02.1987 : Редакція від 11.01.2006 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_032
19. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії та залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли 18 ти річного віку [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://lektsii.org/2-38396.html
20. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 352 с.
21. Гель А. Інститут зміни умов тримання засуджених у межах однієї виправної колонії: проблемні аспекти / Гель А. // Юридичний вісник України. – 2015. - № 11. – С. 12-13.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук