Готові роботи

Понятття та структура персоналу кримінально-виконавчої системи (Код: 17622)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Понятття та структура персоналу кримінально-виконавчої системи на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Поняття персоналу ДКВС України
2. Структура та чисельність персоналу ДКВС України
3. Вимоги до персоналу ДКВС України
4. Умови добору на посаду працівників ДКВС України
5. Основні проблеми роботи персоналу ДКВС України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Бараш Є. Ю. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби / Бараш Є. Ю. // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). – С. 75-80.
2. Павлов В.Г. Поняття персоналу Державної пенітенціарної служби України та засади його діяльності / Павлов В.Г. // Прикарпатський юридичний вісник. - 2014. - № 3(6). – С 194-203.
3. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон від 23.06.2005 № 2713-IV : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2713-15
4. Про державну службу : Закон від 10.12.2015 № 889-VIII : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
5. Карпин С. Р. Правовий статус персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України / Карпин С. Р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.lex-line.com.ua/?language=us&go=full_article&id=1692
6. Соціально-правовий захист персоналу кримінально-виконавчої служби [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.studfiles.ru/preview/5130713/page:33/
7. Соціально-правовий захист пенітенціарного персоналу України [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://studopedia.su/17_58885_sotsialno-pravoviy-zahist-penitentsiarnogo-personalu-ukraini.html
8. Ребкало М. Шляхи вдосконалення цивільного складу державних службовців кримінально-виконавчої служби України / Ребкало М. // Вісник Національної академії державного управління [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/ 11/2013-2-10.pdf
9. Павлов В. Г. Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом Державної пенітенціарної служби України виконання покарань у виді позбавлення волі : дис. канд. юр. наук : 12.00.08 / Павлов Володимир Григорович – Запоріжжя, 2015. – 230 с.
10. Матвєєва Ю. О., Конопацька О. М. Засади службового етикету в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України / Матвєєва Ю. О., Конопацька О. М. // Юридична психологія. - 2016. - № 2 (19). – С. 159-170.
11. Моральні цінності в’язничного персоналу[Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://ukrprison.org.ua/departmental/suborders/1367145079
12. Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України : Мін'юст України; Наказ, Положення, Картка [...] від 08.09.2015 № 1675/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1088-15/page
13. Богатирьов А. І. Вплив професійної деформації на мотивацію працівників Державної пенітенціарної служби України до виконання своїх обов΄язків / Богатирьов А. І. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12476-vpliv-profesijno%D1%97-deformaci%D1%97-na-motivaciyu-pracivnikiv-derzhavno%D1%97-penitenciarno%D1%97-sluzhbi-ukra%D1%97ni-do-vikonannya-svo%D1%97x-obov-yazkiv.html
14. Галай А. О. Організаційно-правові засади формування та функціонування установ виконання покарання : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович – Київ, 2003. – 215 с.
15. Сикал М. Н., Ткаченко А. Г. Кадровое обеспечение Государственной пенитенциарной службы Украины / Сикал М. Н., Ткаченко А. Г. // Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2015. - № 4(162). – С. 13-19.
16. Боднарчук О. Г. Кадрове забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 "адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Боднарчук Олег Григорович – Ірпінь, 2009. – 25 с.
17. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 352 с.
18. Боднарчук О. Г. Професійна деформація персоналу як передумова виникнення корупції в Державній кримінально- виконавчій службі України / О. Г. Боднарчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 2(6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12bohvsu.pdf.
19. Боднарчук О. Г. Соціальна незахищеність співробітників кримінально-виконавчої системи як додатковий ризик корупції / Боднарчук О. Г. // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2012. - № 4 (59). – С.156-161.
20. Ткаченко О.Г., Клименко С.В., Олійник В.С. Фінансовий контроль персоналу Державної пенітенціарної служби України / Ткаченко О.Г., Клименко С.В., Олійник В.С.// Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2015. - № 33. – С. 77-80.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук