Готові роботи

Основні напрямки реформування ДКВС (Код: 17620)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Основні напрямки реформування ДКВС на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Реформування ДКВС України: історичний аспект
2. Головні засади реформування пенітенціарної системи
3. Європейський досвід організації пенітенціарної системи
4. Запровадження пробації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Сидоренко С. М. Шляхи реалізації концепції державної політики у сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби України на сучасному етапі / Сидоренко С. М.// Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформуванняДержавної кримінально-виконавчої служби України, затвердженої Указом Президента України від 8 листопада 2012року No 631:матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 берез. 2013р.). –К.: Державна пенітенціарна служба України, 2013. –620с.
2. Пенітенціарна реформа: деякі аналітичні нотатки та рекомендації [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.yagunov.in.ua/?p=527
3. Проект ЄС та Мінюст обговорили впровадження інституту пробації в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.justicereformukraine.eu/uk/eu-project-and-the-ministry-of-justice-discuss-the-implementation-of-probation-period-in-ukraine/
4. Шкута О.О. Алгоритм реформування державної пенітенціарної служби України / Шкута О.О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2016. - № 36. – С. 113-116
5. Рік реалізації Концепції Державної політики у сфері реформування
Державної кримінально-виконавчої служби України:
досягнення та перспективи [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/printable_article/695631;jsessionid=60F1B4DAAF957BB6F24E8FCB05484E0E
6. Дубчак Л. М. Актуальні питання модернізації української системи вʼязництва / Дубчак Л. М.// Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару [20 листопада 2015 року, м. Харків] / Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Наук.-дослід. ін-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В.В.Сташиса НАПрН України ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – 200 с.
7. Левчук Є.М. Вплив процесів реформування державної кримінальної служби на стан злочинності / Левчук Є.М. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. - № 39. – С. 51-53.
8. Pеформа пенітенціарної системи [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.slideshare.net/minjust/p-58095593
9. Регулювання центрального органу пенітенціарної системи (досвід країн Європейського Союзу) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28845.pdf
10. Муравйов К. Досвід Німеччини та Франції щодо реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та можливості його використання в Україні / Муравйов К.// Підприємництво, господарство і право. – 2017. - № 2. – 240-244
11. Ягунов Д.В. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура: Конспект лекцій. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 74 с.
12. Впровадження закону України «Про пробацію» - перспективи та проблемні питання [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.convictus.org.ua/ru/node/1489
13. Богатирьова О. І. Європейські правила пробації та передумови їх застосування в Україні / Богатирьова О. І. // Право і суспільство. - 2012.- № 3. – С. 175-179.
14. Беца О., Овчарова Г. Про створення служби пробації в Україні / Беца О., Овчарова Г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://uccg.org.ua/bulletin/Articles/01(5)/06-Probatsiya/050601.pdf
15. Маланчук П.М., Голодна А.С Пробація в Україні: бути чи не бути / Маланчук П.М., Голодна А.С // Молодий вчений. – 2016. - № 12.1 (40). – С. 598-601
16. Пробація. Проблеми її запровадження в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://old.minjust.gov.ua/13956
17. Огляд концептуального нормативно-правового підґрунтя для впровадження служби пробації в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://probation.at.ua/index/concept_ukraine/0-43
18. Впровадження пробації в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://meriatokmak.gov.ua/index.php/98-vprovadzhennya-probatsiji-v-ukrajini
19. Про пробацію : Закон від 05.02.2015 № 160-VIII : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/160-19
20. Ткачова О.В. Інститут пробації в Україні: історичний досвід і сучасний стан / Ткачова О.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. - № 4. – С. 68-71.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук