Готові роботи

Облік засуджених в місцях позбавлення волі (Код: 15617)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Облік засуджених в місцях позбавлення волі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКУ ЗАСУДЖЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ОБЛІКУ ЗАСУДЖЕНИХ
2.1 Облікова картка
2.2 Особова справа
2.3 Журнал обліку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Прийом та облік засуджених в установах виконання покарань [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://textbooks.net.ua/ content/view/2175/29/. – Заголовок з екрану.
2. Кримінально-виконавчий кодекс України : Кодекс, Закон від 11.07.2003 № 1129-IV : Редакція від 11.06.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1129-15. – Заголовок з екрану.
3. Семаков Г. С., Гель А. П. Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2000. — 196 с.
4. Трубников В. М. Кримінально-виконавче право України : підручник /За ред.проф. В. М. Трубникова, В. М. Хар¬ченко, О. В. Лисодід, Л. П. Оніка, А. X. Степанюк. – К. : «Право», 2001. – 212 с.
5. Гуцуляк М.Я. Нормативно-правові розбіжності у процесі розподілу та направлення засуджених для відбування покарання у виправну колонію максимального рівня безпеки / Гуцуляк М.Я. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. - № 1. – С. 425-432.
6. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України : Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 352 с.
7. Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями : Міжнародний документ від 30.08.1955 : Редакція від 30.08.1955 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_212. – Заголовок з екрану.
8. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон від 23.06.2005 № 2713-IV : Редакція від 11.06.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2713-15. – Заголовок з екрану.
9. Кримінально-виконавча інспекція [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://chernyakhiv-rda.gov.ua/. – Заголовок з екрану.
10. Про затвердження Інструкції про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань : Наказ Держдепартаменту вик.покарань, МВС України : Інструкція від 19.12.2003 № 270/1560 : Редакція від 17.09.2010 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/z0016-04. – Заголовок з екрану.
11. Капустіна К. О. Завдання кримінально-виконавчої інспекції України / Капустіна К. О. // Науковий вісник Національної аеадемії внутрішніх справ. – 2015. - № 1. – С. 51-61.
12. Про попереднє ув'язнення : Закон від 30.06.1993 № 3352-XII : Редакція від 11.06.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3352-12. – Заголовок з екрану.
13. Автухов К. А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконав¬чої системи : навч. посіб. / К. А. Автухов, О. В. Ткачова, І. С. Яковець ; за ред. А. X. Степанюка. - X. : Право, 2012. - 152 с.
14. Про затвердження Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів : Наказ Мін'юсту України від 08.06.2012 № 847/5 : Редакція від 12.12.2014 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0957-12. – Заголовок з екрану.
15. Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі : Наказ Мін'юсту України від 08.02.2012 № 222/5 : Редакція від 12.12.2014 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0213-12. – Заголовок з екрану.
16. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків.: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — 256 с.
17. Про пробацію : Закон від 05.02.2015 № 160-VIII : Прийняття від 05.02.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/160-19. – Заголовок з екрану.
18. Букалов О. Ув’язнені та засуджені. Статистика / Букалов О. // Дотримання прав увязнених в Україні -2014 : Доповідь «Донецького меморіалу». - «Донецький Меморіал», 2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrprison.org.ua/publication/1430856171. – Заголовок з екрану.
19. Фаренюк С.Я. Класифікація, розподіл, прийняття та облік засуджених до позбавлення волі на певний строк / Фаренюк С.Я. // Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ. - 2015. - 23 с.
20. Кирилюк В.А. Види і форми обліку засуджених [Електроний ресурс]. - Режим доступу :http://studopedia.org/10-128269.html. – Заголовок з екрану.
21. Волохова О.В., Єгоров Н.Н., Жижина М.В.. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011. – 338 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук