Готові роботи

Облік засуджених (Код: 15616)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Облік засуджених на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Організація роботи з прийому, переведення і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі
1.1.Порядок прийому засуджених до установ виконання покарання
1.2.Переведення і направлення засуджених з однієї установи до іншої
Розділ 2. Особливості класифікації та розподілу засуджених до позбавлення волі
2.1.Класифікація засуджених до позбавлення волі
2.2.Розподіл засуджених за видами установ виконання покарань
Розділ 3. Облік засуджених та осіб взятих під варту
3.1.Облік засуджених в установах виконання покарань та осіб, які тримаються в слідчих ізоляторах
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III.
3. Кримінально-виконавчий кодекс України: Прийн. 11 липня 2003 № 1129-IV. Офіц. Видання зі змінами та допов. станом на 20.12.2007 // М-во юстиції України. – К.: Форум, 2007.
4. Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання [...] Мін’юст України; Наказ від 08.02.2012 № 222/5.
5. Мінімальні стандарти правила поводження з в’язнями // Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. Українсько-Американське бюро захисту прав людини. – Київ, 1996.
6. Автухов К.А., Ткачова О.В., Яковець І.С. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи: Навчальний посібник // За ред.. Степанюка А.Х. – Харків.: «Право», 2012.
7. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. – Харків, 2008.
8. Джужа О.М. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За ред. професора О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2009.
9. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В.Г. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2008.
10. Кримінально-виконавче право України: Підручник для студ. юр. спеціальностей вищих навч. закладів / За ред. В.М. Трубнікова. – Харків: Право, 2001.
11. Науково-практичний коментар Кримiнально-виконавчого кодексу України / А.П. Гель, О.Г. Колб, В.О. Корчинський [та iн.]; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – К.: Юрiнком Iнтер, 2008.
12. Семаков Г.С., Гель А.П. Кримінально-виконавче право України. – К.: МАУП, 2004.
13. Степанюк А.Х., Лисодєд О.В., Романов М.В. Кримінально-виконавче право України: Підручник. – Х.: «Право», 2006.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук