Готові роботи

Мета й ефективність управління в органах і установах виконання покарань (Код: 17617)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Мета й ефективність управління в органах і установах виконання покарань на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика системи органів і установ виконання покарань України
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика управління органами і установами виконання покарань
2.1. Мета та особливості управління органами і установами виконання покарань
2.2. Ефективність управління персоналом установ і органів виконання покарань та напрямки його удосконалення
РОЗДІЛ 3. Контроль за діяльністю органами і установами виконання покарань як показник ефективності їх роботи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Державна кримінально-виконавча служба України (загальна характеристика станом на 1 січня 2016 року) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://kvs.gov.ua/Byklet_2016.pdf
2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон від 23.06.2005 № 2713-IV : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2713-15
3. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / М. В. Романов; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — 256 с.
4. Права людини за ґратами: практичний посібник / Федорук О.О., Яковець І.С. — К. :Асоціація УМДПЛ, 2016 р. – 256 с.
5. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 352 с.
6. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : Мін'юст України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 29.12.2014 № 2186/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14/
7. Основи управління в органах і установах виконання покарань [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://studopedia.su/13_58695_osnovi-upravlinnya-v-organah-i-ustanovah-vikonannya-pokaran.html
8. Гречанюк С. К. Теоія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями : дис. докт. юр. наук : 12.00.07 / Гречанюк Сергій Констянтинович – Ірпінь, 2012. – 520 с.
9. Кононова І. В. Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних / Кононова І. В. // Прометей. – 2013. - № 1(40). – С. 146-151.
10. Пузирний В. Ф. Теоретичні аспекті визначення адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України / Пузирний В. Ф. // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - № 71. – С. 61-68.
11. Бараш Є. Є. Сучасний стан організації діяльності установ виконання покарань / Бараш Є. Є. // Право і безпека. - 2004. - № 3’4. – С. 44-48
12. Ребкало М. Шляхи вдосконалення цивільного складу державних службовців кримінально-виконавчої служби України / Ребкало М. // Вісник Національної академії державного управління [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/ 11/2013-2-10.pdf
13. Диренко В. І. Реформування державної кримінально-виконавчої служби України: роль персоналу в забезпеченні ефективного функціонування пенітенціарних органів і установ / Диренко В. І. // Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженої Указом Президента України від 8 листопада 2012 року № 631 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 берез. 2013 р.). – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 620 с.
14. Яковець І. Оцінка ефективності діяльності кримінально-виконавчої служби її персоналом / Яковець І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrprison.org.ua/index.php?id=1223796553
15. Лисенко М. І. Забезпечення ізоляції засуджених у контексті реалізації концепції державної політики у сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби України / Лисенко М. І. // Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженої Указом Президента України від 8 листопада 2012 року № 631 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 берез. 2013 р.). – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 620 с.
16. Галай А. О. Організаційно-правові засади формування та функціонування установ виконання покарання : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович – Київ, 2003. – 215 с.16. Павлов В. Г. Кримінально-виконавчі засади забезпечення Державної пенітенціарної служби України виконання покарань у вигляді позьавлення волі : дис. канд. юр. наук : 12.00.08 / Павлов Володимир Григорович – Запоріжжя, 2015. – 280 с.
17. Павлов В.Г. Поняття персоналу Державної пенітенціарної служби України та засади його діяльності / Павлов В.Г. // Прикарпатський юридичний вісник. – 2014. - № 3 (6). – С. 194-203.
18. Ребкало М.М. Деякі чинники удосконалення законності та дисциплини персоналу органів та установ виконання покарань: управлінський аспект / Ребкало М.М. // Публічне адміністрування:наукові дослідження та розвиток. – 2016. - №1. – С. 44-48.
19. Права людини за ґратами: практичний посібник / Федорук О.О., Яковець І.С. — К. :Асоціація УМДПЛ, 2016 р. – 256 с.
20. Богатирьов А.І. Окремі питання професійної мотивації установ середнього рівня безпеки до виконання своїх службових обовящків / Богатирьов А.І. // Право і суспільство. – 2012. - № 6. – С. 162-166.
21. Бараш Є. Ю. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби / Бараш Є. Ю. // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). – С. 75-80.
22. Поняття і соціально-правове призначення контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/2148/29/
23. Музичук О. М. Поняття та особливості міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О. М. Музичук // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 635– 642

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук