Готові роботи

Контрольна робота з кримінально-виконавчого права 6 (Код: 16620)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова контрольна робота з кримінально-виконавчого права 6 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 10
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


1. Основи правового положення засуджених. Основні обов'язки, права і законні інтереси засуджених
2. Виконання покарань, не пов'язаних з фізичною ізоляцією від суспільства.

Джерела


1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07. 2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
2. Кричун Ю.А. Теоретичні положення визначення поняття та змісту правового статусу засуджених до позбавлення волі / Кричун Ю.А. // Держава та регіони. — 2014. — № 2. — С. 83-87
3. Курусь Т. В. Правовий статус засуджених / Курусь Т. В. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Спеціальний випуск — № 5 — 2011 — С. 435-438
4. Кам’янець Т. В. Загальнотеоретична характеристика правового статусу осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі / Т. В. Кам’янець // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 432–438
5. Кримінально-виконавче право України: Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. - К.. Юрінком Інтер, 2002. - С. 99.
6. Кримінально-виконавче право: підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2011. – 328 с.
7. Наказ Департаменту України з питань виконання покарань від 19.12.2003 р. № 270/1560 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0016-04
8. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В. Г. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник / За ред. Т. А. Денисової. — К.: Істина, 2008. — 400 с.
9. Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях : навчальний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 422 с.
10. Ткачова О. В. Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт : монографія / О. В. Ткачова. – Х. : Право, 2010. – 192 с.
11. Нарожна О.В. Службові обмеження для військовослужбовців як спеціальний вид покарання: окремі питання застосування / Нарожна О.В. // Правова держава: Науковий журнал. – 2008. – №10. – С. 166-171.
12. Наказ Міністерства Юстиції України від 29.12.2014 р. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14/page

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук