Готові роботи

Капеланство в установах виконання покарань минуле, сьогодення, майбутнє (Код: 16622)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінально-виконавчого права на тему Капеланство в установах виконання покарань минуле, сьогодення, майбутнє на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28
Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Церква та державна пенітенціарна служба України
1.1. Розвиток душпастирства в Україні
1.2. Співробітництво церкви та державної пенітенціарної служби України
Розділ 2. Релігійна профілактика злочинності і ресоціалізація злочинців
2.1. Релігійний вплив на засуджених та профілактика злочинності
2.2. Церква і ресоціалізація засуджених
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 3-4. – ст. 21.
3. Августин. Про соціальну роботу з засудженими. –Електронний ресурс. – Режим доступу : http://archiv.orthodox.org.ua/page-1360.html
4. Архієпископ Львівський і Галицький Августин. Про соціальну роботу з засудженими. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://archiv.orthodox.org.ua/page-1360.html
5. Білецький В. В. Виправлення девіантної особистості: філософський погляд / В. В. Білецький. – Донецьк: Східний видавничий дім, – 2003. – 156 с.
6. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право: Навч. посіб. / Богатирьов І. Г. – Дніпропетровськ, 2007. – 64 с.
7. Богатирьова О. І. Участь громадськості у процесі виправлення та ресоціалізації засуджених, підоблікових кримінально-виконавчій інспекції / О. І. Богатирьова // Правничий часопис Донецького університету. – 2013. – № 2. – С. 129-135.
8. Горобець К. Соціальна основа рецидивної злочинності / К. Горобець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 136-138.
9. Дука О. А. Актуальні питання співробітництва української православної церкви та Державної пенітенціарної служби України: минуле й сьогодення / О. А. Дука, М. О. Супрун // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. – 2014. – № 2. – С. 65-71.
10. Караман О. Л. Досвід організації соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в спеціальній виховній установі / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 53–60.
11. Косенко Г. В. Розвиток душпастирства в Україні як механізм партнерської взаємодії органів державної влади і релігійних організацій / Г. В. Косенко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2013. – Вип. 2. – С. 84-89.
12. Луцький І. М. Людина і мораль: Монографія / Луцький І. М. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 210 с.
13. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях / А. А. Осипова. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 315 с.
14. Палій М. В. Пробація та капеланство як нові перспективи взаємодії державних та релігійних інститутів у протидії злочинності в Україні / В. М. Палій // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 01. – С. 355-367.
15. Петрушкевич М. С. Особливості вияву комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях: автореф. дис...канд. філософ. наук: 09.00.11 / М. С. Петрушкевич. – К.: Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2007. – 20 с.
16. Проскура В. В. Роль церкви у ресоціалізації засуджених до позбавлення волі / В. В. Проскура // Український соціум. – 2015. – № 2. – С. 17-25.
17. Радов Г. Пенітенціарна ідея: Думки на тему / Радов Г.; вступ. ст. В. Синьов. – К.: МП «Леся». – 288 с.
18. Річний звіт про роботу Синодального відділу у справах пастирської опіки пенітенціарної системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://orthodox.org.ua/article/r%D1%96chnii-zv%D1%96t-pro-robotu-sinodalnogo-v%D1%96dd%D1%96lu-u-spravakh-pastirsko%D1%97-op%D1%96ki-pen%D1%96tents%D1%96arno%D1%97-sis-1
19. Садовяк Д. Історія капеланства та його роль у формуванні релігійно-моральної свідомості військовослужбовців / Садовяк Д. – Електронний ресурс. – Режим доступу: www.kievpatrarmy.org.ua/statti/170-istoria-kapelaniv.html
20. Служити ув’язненим: фахові орієнтири для душпастирства у пенiтенцiарних закладах / За загальною редакцiєю о. Костянтина Пантелея. – Львів: Дон Боско, 2012. – 242 с.
21. Становлення та розвиток пенітенціарної системи України: посіб. / [С. О. Богунов, О. А. Дука, І. М. Копотун та ін.]; за заг. ред. канд. юрид. наук, заслуженого юриста України О. В. Лісіцкова. – К.: Державна пенітенціарна служба України, Ін-т крим.-викон. служби, 2013. – 108 с.
22. Титов В. Д. Релігієзнавство. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Титов, С. В. Качурова, О. В. Барабаш / за ред. В. Д. Титова. – Х.: Право, 2004. – 272 с.
23. У Верховній Раді України у першому читанні прийнято законопроект, що врегульовує питання душпастирського служіння в установах ДПтС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/766109;jsessionid=DD25A164320B05E236ED7D644DD1B010
24. Яківчук А. І., Пазиніч В. І. Релігійний вплив на засуджених до позбавлення волі та окремі аспекти нормативного регулювання співробітництва релігійних організацій та установ виконання покарань / А. І. Яківчук, В. І. Пазиніч // Науковий вісник Інситуту кримінально-виконавчої служби. – 2014. – 3 (7). – С. 69-76.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук