Готові роботи

Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід (Код: 17020)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
1.1. Поняття та види запобіжних заходів в кримінальному процесі
1.2. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ
2.1. Затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу
2.2. Законне затримання
2.3. Затримання уповноваженою службовою особою
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАТРИМАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2012. – № 9. – С. 4-6.
2. Мироненко О. В. Мета і підстави застосування запобіжних заходів за новим КПК України / О. В. Мироненко // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – № 22. – С. 70-75.
3. Кримінальний процес: Підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
4. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі. – Електроний ресурс. – Режим доступу: http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2014/02/BPD_booklets_02_process_out.pdf
5. Лист ВССУ № 511-550/0/4-13: «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 04.04.2013 р. – № 511-550/0/4-13.
6. Еникеев З. Д. Меры процессуального принуждения в системе средств обвинения и защиты / З. Д. Еникеев. – Уфа, 1978.
7. Овчинников Ю. Г. Понятие, цели и сущность домашнего ареста как меры пресечения в уголовном судопроизводстве России / Ю. Г. Овчинников // Следователь. – 2003. – № 5. – С. 31-38.
8. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін.]. – К.: Укр. енцикл.,1998. – Т. 4: Н-П. – 2002. – 720 с.
9. Толковый словарь В. Даля ON-LINE. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://slovardalja.net/word.php?wordid=36689
10. Дерев’янко М. Зміст та поняття ризиків у кримінальному процесі / М. Дерев’янко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. – 2013. – № 2. – С. 78-80.
11. Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов’язаних із взяттям під варту: матер, міжнар. наук, практ. конференції (22-23 лютого 2006 р.; м. Харків) / редкол.: В. В. Сташис. – X.: К.: Серга, 2006. – 184 с.
12. Лившиц Ю. Д. Меры пресечения в советском уголовном процессе / Ю. Д. Лившиц. – М.: Юридическая литература, 1964. – 139 с.
13. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / И. Я. Фойницкий. – СПб.: Альфа, 1996. – Т. 2. – 605 с.
14. Філін Д. Процесуальне становище особи, щодо якої порушено кримінальну справу / Д. Філін // Право України. – 2003. – № 7. – С. 93.
15. Кримінальний процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-05/page1
16. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. – ст. 88.
17. Макаренко Є. І. Правомірність затримання підозрюваного до відкриття кримінального провадження / Є. І. Макаренко // Право і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 174-181.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.
19. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К.: Істина, 2014. – 432 с.
20. Шульга О. В. Мета, умови та мотиви затримання уповноваженою службовою особою / О. В. Шульга // Право і суспільство. – 2014. – № 6.1(2). –С. 357-362.
21. Назаров В. В. Проблемні питання застосування затримання у кримінальному провадженні / В. В. Назаров // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету. – 06/2010 . – Вип.2 Сер.: Економіка, право, політологія, туризм . – С. 63-67.
22. Кириченко І. Г. Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників правоохоронних органів при підтриманні правопорядку / І. Г. Кириченко, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. Л. Римаренко // Документально-джерелознавчий довідник. – К., 2002. – С. 38-39.
23. Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности / И. Л. Петрухин // Конституционные основы правосудия в СССР / под ред. В. М. Савицкого. – М.: Наука, 1981. – С. 334-335.
24. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 1 груд. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.
25. Бущенко А. Проти катувань. Аналіз відповідності українського законодавства та практики стандартам й рекомендаціям Європейського Комітету запобігання катуванням та жорстокому поводженню № 38 (80) / А. Бущенко / Харківська право-захисна група. – Х.: Права людини, 2005. – 240 с.
26. Закон України «Про попереднє ув’язнення» від 30.06.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. –1993. – № 35. – ст. 360


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук