Готові роботи

Закриття кримінального провадження слідчим, прокурором (Код: 17069)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Закриття кримінального провадження слідчим, прокурором на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
1.1. Загальна характеристика закриття кримінального провадження
1.2. Класифікація підстав закриття кримінального провадження
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИМ, ПРОКУРОРОМ
2.1. Процесуальна характеристика порядку закриття кримінального провадження слідчим, прокурором
2.2. Повноваження прокурора під час закриття кримінального провадження
РОЗДІЛ 3. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Бабіков О. Проблемні питання у визначенні повноважень прокурора при здійсненні нагляду за додержання законів при проведенні досудового розслідування / О. Бабіков // Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару. –№ 6. – 2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://khar.gp.gov.ua/ua/intervu_ta_komentari?_m=publications&_t=rec&id=157625
2. Біліченко Т. О. Підстави закриття кримінального провадження: поняття, сутність, види / Т. О. Біліченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – № 2. – С. 67–70.
3. Валігура Д. М. Оскарження рішення про закриття кримінального провадження під час досудового розслідування / Д. М. Валігура // Юридичний вісник. – № 2. – 2013. – С. 131–135.
4. Закриття кримінального провадження за новим КПК України: деякі питання / А. О. Ляш, С. М. Благодир // Адвокат. – 2013. – № 1. – С. 25–28.
5. Кобернюк В. Інститут закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності: сучасний стан і перспективи / В. Кобернюк // Вісник прокуратури. – 2012. – № 10. – С. 64-70.
6. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
7. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – Харків : Право, 2012. – 844 с.
9. Кримінальне процесуальне право: навчальний посібник / За редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
10. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Пр; 2013. – 824 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10. – № 11-12. – № 13. – ст. 88.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2-х т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – 768 с.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів: науково-практичний посібник / Андреев Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М.І. та ін. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.
14. Крушинський С. А. Відмова потерпілого (приватного обвинувача) від обвинувачення: поняття, порядок здійснення та правові наслідки / С. А. Крушинський // Університетські наукові записки. – 2015. – № 2. – С. 212–220.
15. Лапкін А.В. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар / А.В. Лапкін. – X. : Право, 2015. – 680 с.
16. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
17. Ляш А. О. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження під час досудового розслідування / А. О. Ляш // Науково-інформаційний вісник. – 2013. – № 7. – С. 223–228.
18. Миронов А. М. Прокурорський нагляд за законністю закриття кримінального провадження / А. М. Миронов // Право і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 159–164.
19. Молдован А. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с.
20. Неділько В. Повноваження прокурора під час закриття кримінального провадження / В. Неділько // Вісник національної академії прокуратури України. – № 2. – 2013. – С. 60–64.
21. Рось Г. В. Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування / Г. В. Рось // Высник ХНУВС. – 2015. – № 3. – С. 88–91.
22. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічневидання. – К.: Алерта, 2014. – 420 с.
23. Толочко О. М. Роль рішень Європейського суду з прав людини в механізмі кримінального процесуального регулювання / О. М. Толочко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 3. – С. 56–61.
24. Туманянц А. Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства. – Х.: Основа, 2000. – 108 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук