Готові роботи

Тимчасовий доступ до речей та документів (Код: 17030)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Тимчасовий доступ до речей та документів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Поняття та загальна характеристика інституту тимчасового доступу до речей і документів згіднo нoрм чиннoгo кримінальнo-прoцесуальнoгo закoну
2. Підстави та порядок тимчасового доступу до речей і документів
3. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів
ВИСНОВКИ
CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.
4. Гетьман А. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI. – 2012.
5. Гловюк І.В., Андрусенко С.В. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на збирання та перевірку доказів // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2.
6. Гончаренко В.Г., Нор В.Т., Шумило М.Є. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар (зі змінами та допов., станом на 01.12.2012 р.) . – К. : Юстініан, 2012.
7. Гумін О.М. Тимчасовий доступ до речей і документів як один із заходів забезпечення кримінального провадження // Юридичний часопис Національної академії Внутрішніх справ. – 2013. – № 1.
8. Климчук М.П. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження // Юридичний часопис Національної академії Внутрішніх справ. – 2013. – № 2.
9. Куспись Б. Загальні ознаки тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження // Національний юридичний журнал: теорія і практика. – Грудень 2014.
10. Молдован А. В. Кримінальний процес України: Навчальний посібник / А.В. Молдован, С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2013.
11. Руденко М. Тимчасовий доступ до речей та документів: правове регулювання провадження за новим КПК України // Історико-правовий часопис. – 2013. - № 1.
12. Сергєєва Д.Б. Законодавче регулювання тимчасового доступу до речей та документів за новим КПК України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. - № 1 (29).
13. Сліпченко В.І. Тимчасовий доступ до речей і документів: процесуальний порядок отримання // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2.
14. Смоков С.М. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України / С.М. Смоков // Форум права. – 2012. – № 2.
15. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.; / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – X.: Право. – 2013.
16. Кримінальний процес: Підручник / За заг. ред. В.В.Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013.
17. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л.Д. Удалова. – К.: Скіф; Х.: Бурун и К. – 2013.
18. Функція судового контролю у кримінальному процесі: Монографія / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва. – К.: «Центр учбової літератури», 2015.
19. http://studopedia.org/7-6941.html
20. http://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/timchasoviy-dostup-do-rechey-i-dokumentiv-ta-obshuk.html

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук