Готові роботи

Слідчі розшукові дії поняття та підстави їх проведення (Код: 17027)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Слідчі розшукові дії. поняття та підстави їх проведення на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ І. Поняття та функціональне призначення слідчих розшукових дій та їх види
Розділ ІІ. Поняття підстав проведення слідчих розшукових дій
Розділ ІІІ. Підстави проведення слідчих розшукових дій оперативними підрозділами СБУ
Висновок
Список використаних джерел


Джерела

1. Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий : моногр. / Аленин Ю. П. – Кировоград, 2002. – 264 с.
2. Горбачов О. В. Слідчі дії // Кримінальний процес України: Грошевий Ю. М., Мірошниченко Т. М., Хоматов Ю. В. та ін. ; за ред. Ю. М. Грошевого та В. М. Хотенця. – Х. : Право, 2000. – С. 210–250.
3. Горбачов О. В. Слідчі дії: термінологія, поняття, види / О. В. Горбачов // Вісник Акад. прав. наук України. – 1997. – № 2. – С. 125–130.
4. Грошевий Ю.М., Тацій В.Я., Туманянц А.Р., та ін. / За редакцією Тація В.Я.: Кримінальне процесуальне право України : підручник - Харків: Право, 2013. - 824с.
5. Долженков О. Ф. Процесуальне значення відомостей, отриманих при здійсненні оперативно-розшукової діяльності : [монографія] / О. Ф. Долженков, В. Є. Тарасенко, С. В. Єськов; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. - Луганськ, 2009. - 168 c.
6. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» вiд 18.02.1992 № 2135-XII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_operativno-rozshukovu_diyal_nist.htm
7. Закон України Про Службу безпеки України вiд 25.03.1992 № 2229-XII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T222900.html
8. Кримінальне процесуальне право України : навчальний посібник / за редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К. : Юстиніан, 2014. – 573 с.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / Бандурка О. М., Блажівський Є. М., Бурдоль Є. П. та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – Т. 1. – 768 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. проф. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
11. Кузьмічов В. С. Слідча діяльність: характеристика та напрями вдосконалення : моногр. / В. С. Кузьмічов, Ю. М. Чорноус. – К. : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2005. – 448 с.
12. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
13. Молдован А. В. Кримінальний процес України : навчальний посібник / А. В. Молдован, С. М. Мельник. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
14. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно- розшукової діяльності у кримінальному процесі : моногр. / Погорецький М. А. – Х. : Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
15. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України : / Тертишник В. М. – К., 2003. – 1120 с.
16. Фаринник В. І. Розвиток правового регулювання збирання доказів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / В. І. Фаринник // Митна справа. – 2012. – № 4 (82). – Ч. 2. – С. 3–8.
17. Яремчук В. О. Участь спеціаліста в діяльності слідчо-оперативних груп / В. О. Яремчук // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип. 13. – С. 144–150.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук