Готові роботи

Процесуальні акти слідчого питання форми та змісту 3 (Код: 17079)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Процесуальні акти слідчого питання форми та змісту на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Процесуальні акти у кримінальному провадженні
1.1. Поняття і значення процесуальних актів у кримінальному процесі
1.2. Класифікація процесуальних актів слідчого
РОЗДІЛ 2. Структура та вимоги до кримінально-процесуальних актів
2.1. Структура процесуальних актів
2.2. Вимоги до процесуальних актів
РОЗДІЛ 3. Загальна характеристика кримінально-процесуальних актів досудового провадження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Короткий курс лекцій з дисципліни «Кримінально-процесуальне право» http://studme.com.ua/166311169716/pravo/protsessualnye_akty_ugolovnomu_delu.htm
2. Сухова О.А. Правовая природа, понятие и значение процессуальных актов в российском уголовном судопроизводстве. // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2008. – № 1 (14). – С. 183-190.
3. Новый энциклопедический словарь. Т. 1. – СПб.: Изд. тип. АО «Брокгаузъ – Ефронъ», 1916. – С. 758-759.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Т. 1. – М., 1994. – С. 19.
5. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – М., 2001. – С. 22.
6. Бажанов М.И. Законность и обоснованность судебных актов в советском уголовном судопроизводстве: Автореф. дис…д-ра юрид. наук. - Харьков, 1967. - С. 6.
7. Процессуальные акты предварительного следствия / Отв. ред. А.К. Гаврилов. – Волгоград, 1972. – С. 11-12.
8. Жариков Ю.С. Процессуальное документирование при производстве дознания и предварительного следствия: Дис…канд. юрид. наук. - М., 1997. - С. 38.
9. Лупинская П.А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве. – М., 1972. – С. 4.
10. Тюхтенев С.С. Акты предварительного расследования и основные к ним требования в советском уголовном процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1972. – С. 7-8.
11. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы. – Киев, 1984. – С. 29-30.
12. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. – К., 1996. – 256 с.
13. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. – М., 1968. – С. 200.
14. Уголовно-процессуальные акты / Под ред. Л.Д. Кокорева. – М., 1995. – С. 10-11.
15. Григорьев В.Н., Кузьмин Г.А. Правовые и организационные основы принятия решений в уголовном процессе (досудебные стадии). – М., 2003. – С. 16.
16. Землянухин А.В. Отказ от обвинения в системе уголовно-процессуальных актов Саратов: 2005. – 165 с.
17. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 544 с.
18. Молдован А.В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ А.В. Молдован, С.М. Мельник – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
19. Басиста І.В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / Басиста І.В., Галаган В.І., Удовенко Ж.В. – К. : ЦУТ, 2010. – 452с.
20. Басиста І.В. Процесуальні рішення слідчого, що виражаються у формі постанови: окремі проблемні аспекти / І.В. Басиста // Криміналістичний вісник. –
Київ : Еліт прінт, 2012. – №1(17). – С.56-62.
21. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
22. Кацавець Р.С. Мова у професії юриста. 2-ге видання. Підручник. – К. : Центр учбової літе-ратури, 2007. – 304 с.
23. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
24. Складання процесуальних документів при провадженні досудового розслідування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2305352/skladannya_procesualnih_dokumentiv_pri_provadjenni_dosudovogo_rozsliduvannya
25. Повернення обвинувального акту. Підстави та процесуальне значення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.liga.net/user/ponomarenko/article/21285.aspx

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук