Готові роботи

Процесуальні собливості розгляду справ за нововиявленими обставинами (Код: 18015)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Процесуальні собливості розгляду справ за нововиявленими обставинами на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика та підстави щодо розгляду справ за нововиявленими обставина
1.1. Розгляд цивільних справ за нововиявленими обставинами
1.2. Підстави перегляду справ за нововиявленими обставинами
РОЗДІЛ 2. Порядок та особливості розгляду справ за нововиявленими обставинами
2.1. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
2.2. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами
РОЗДІЛ 3. Актуальні питання щодо розгляду справ за ново виявленими обставинами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Академічний курс Цивільне процесуальне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2015. — 624 C.
2.  Андрушко А. В., Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. цивільний процес. Підручник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/category/34/49/40/.
3. Батрин О. В. Суб’єкти апеляційного оскарження судового рішення в цивільній справі / О. В. Батрин // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 47.
4. Васильєв С. В. Цивільний процес України [текст] : навчальний посібник / С. В. Васильєв – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 344 С.
5. Васильев С.В. Порівняльний цивільний процес. Підручник. –К.: Алерта, 2015.– 352 С.
6.   Гусаров К. В. Інстанційність перегляду судових рішень у цивільному судочинстві: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.03 / Гусаров К.В. – X., 2011. – С. 139.
7.   Зміна правової позиції Верховного Суду України не є нововиявленими обставинами в розумінні вимог діючого законодавства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.liga.net/user/emorozov/article/26770.
8. Кілічава Т. М. Цивільне процесуальне право. – Навчальний посібник. – К. – 2011. – 352 С.
9. Комаров В. В. Новелізація цивільного процесуального законодавства та засади нового Цивільного процесуального кодексу України / / Вісник Академії правових наук України. - 2017. - № 2-3 (33-34). - C. 467-482.
10. Курило М. П., М. М. Ясинок, О. В. Кіріяк, О. О. Кармаза, С. І. Запара та ін. Теоретичні проблеми цивільного процесуального права : Підручник; За заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2016.
11. Комаров В. В., В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X., 2011. – 1352 С.
12. Кілічава Т. М. Цивільне процесуальне право. – Навчальний посібник. – К. – 2011. – 352 С.
13. Практика перегляду судових рішень
у зв’язку з нововиявленими обставинами в порядку
цивільного судочинства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsen.nsf/0/478338DCF9710EBBC22577AF004276C8?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=478338DCF9710EBBC22577AF004276C8&Count=500&.
14. Навч. посіб.: Цивільне процесуальне право у схемах — К.: МАУП, 2004. — 208 C.
15.  Практика перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Home/Downloads/vvsu_2010_7_8.pdf.
16. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства [Текст] : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін. ; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х. : Харків юрид., 2008. – С. 593.
17. Перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0030323-12.
18. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку : постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. № 18 [Текст] // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 11 (99). – С. 7–15.
19. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент. / С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін. ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атіка, 2008. – С. 658.
20. Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://1plus1.ua/golos-krainy/video/golos-kraini-8-sezon-8-vipusk-vokalni-boi.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук