Готові роботи

Курсова Правові підстави та процесуальні особливості виконання судових рішень (Код: 17013)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Правові підстави та процесуальні особливості виконання судових рішень на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Теоретично-правова характеристика стадії виконання судового рішення
1.1 Завдання і значення стадії виконання судового рішення
1.2 Взаємодія стадії виконання судового рішення з іншими стадіями кримінально-процесуального права України
РОЗДІЛ 2 Процесуально-правовий порядок виконання судового рішення
2.1 Набрання судовим рішенням законної сили
2.2 Порядок виконання судового рішення у кримінальному провадженні
РОЗДІЛ 3 Питання що вирішуються судом під час виконання вироків
3.1 Відстрочка виконання вироку
3.2 Інші питання що вирішуються судом під час виконання вироків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1. Арушанян, К. К. Історико-правові передумови виникнення та розвитку інституту виконання судових рішень у кримінальному процесі України [Текст] / К. К. Арушанян // Держава і право : Зб. науков. праць. - 2011/1. - N 2(52). - С. 139-146
2. Верба, О. Вирішення судом питань, пов'язаних із настанням обставин, які ускладнюють або унеможливлюють виконання рішення / О. Верба // Вісник Львівського університету. Серія юридична* : зб. наук. праць . 1961-. - 2009. - Вип. 49 . 290 с. С. 106-117.
3. Інструкція про проведення виконавчих дій, затв. наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 74/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції 15 грудня 1999 р. за № 865/4158 // ОВУ. – 1999. – № 51. – Ст. 2563
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. С.В. Ківалова, С.М. Міщенка, В.Ю. Захарченка. – Х.: Одіссей, 2013.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Затверджений Законом від 13.04.2012 № 4651-VI // Голос України. – 2012. – № 90-91.
8. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3-4. – Ст. 21
9. Кримінально-процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : за станом на 06 лют. 2015 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page16.
10. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013.
11. Постатейный комментарий к Федеральному Закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” / под ред. Исаенковой О. В. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа; М.: СПС ГАРАНТ, 2009. – 432 с.
12. Про виконавче провадження [Електронний ресурс] : за станом на 06 лют. 2015 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/606-14
13. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. № 606-ХІХ // Уряд. кур’єр. – 1999. – № 101–102.
14. Про відстрочку виконання вироку у зв'язку зі станом здоров'я [Електронний ресурс] : за станом на 06 лют. 2015 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0020700-00
15. Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів [Електронний ресурс] : за станом на 26 лют. 2002 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-02
16. Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків [Електронний ресурс] : за станом на 30 трав 2008 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-90
17. Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні [Електронний ресурс] : за станом на 26 груд. 2003 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-96
18. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким [Електронний ресурс] : за станом на 26 лют. 2002 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-02
19. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України N 02–5/333 від 12.09.1996 р. «Про деякі питання практики застосування статті 121 Господарського процесуального Кодексу України» [Електронний ресурс] : за станом на 17 жовтн. 2012 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_333800-96
20. Смоков, Д.С. Кримінально-правовий інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням: порівняльний аналіз з аналогічними правовими інститутами держав Європи / Д.С. Смоков // Південноукраїнський правничий часопис : Щоквартал. наук. журн. 1997 -. - 2006. - № 4 . 310 с. С. 44-46
21. Ягунов Д.В. Трансформація системи альтеративних покарань в Англії та Уельсі: можливість запозичення зарубіжного Досвіду для України // Відновне правосуддя в Україні. – 2007. – No2(6). – С. 67-72.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук