Готові роботи

Потерпілий і його представник у кримінальному процесі (Код: )

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Потерпілий і його представник у кримінальному процесі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ І ЙОГО ЮРИДИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
РОЗДІЛ 3. ПРЕДСТАВНИК ПОТЕРПІЛОГО, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
РОЗДІЛ 4. ДІЯЛЬНІСТЬ ПОТЕРПІЛОГО ТА ЙОГО ПРЕДСТАВНИКА, ПОДАЛЬШЕ РОЗШИРЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Абламський С. Є. Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні. / С. Є. Абламський // - Право і безпека - 2014. - № 4(55) - С. 80-83 // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http:// nau.edu.ua
2. Ахундова А. А. Протидія здійсненню законної діяльності адвоката-захисника / А. А. Ахундова // Форум права. - 2012. - № 4. - С. 42-47 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12aaadaz.pdf
3. Балацька О. Р. Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні: нормативні передумови реалізації. / О. Р. Балацька // - Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2014. - №2(10). - С. 1-16 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// nau.edu.ua
4. Гурич О. В. Обов’язки захисника-адвоката у кримінальному процесі України / О. В. Гурич // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 262-267 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/20104/10govkpu.pdf
5. Гловюк І. В. Участь потерпілого у кримінально-проесуальному доказуванні: деякі питання. / І. В. Гловюк // - Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» - 2014. - № 1 - С. 135-145 // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http:// nau.edu.ua
6. Давиденко С. В. Співвідношення в кримінально-процесуальній діяльності потерпілого понять «обов’язок доказування» та «тягар доказування» / С. В. Давиденко // Форум права. - 2012. - № 4. - С. 283-291 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12dcvttd.pdf
7. Кирилюк Л. В. Адвокат – представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному судочинстві України / Л. В. Кирилюк // Форум права. - 2009. - № 1. - С. 252–259 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09klvkcu.pdf
8. Костюченко О. Ю. Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення. / О. Ю. Костюченко // - Вісник Кримінального судочинства– 2015. - № 2 - С. 37-43 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// nau.edu.ua
9. Корчева Т. В. Щодо питання забезпечення права на захист особи у кримінальному провадженні за новим КПК України. / Т. В. Корчева // - Теорія і практика правознавства - 2013. - № 3 Т.1 - С. 1-9 // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http:// nau.edu.ua
10. Ковальчук С. О. Участь потерпілого, його представника й законнного представника у формуванні речових доказів. / С. О. Ковальчук // - Вісник Запорізького національного університету - 2014. - № 4(II) - С. 275-282 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// nau.edu.ua
11. Крицька І. О. Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні / І. О. Крицька // Форум права. - 2016. - № 5. - С. 89-95 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2016_5_17.pdf
12. Кушнір Н. П. Поняття потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством України / Н. П. Кушнір // Форум права. - 2011. - № 4. - С. 438-442 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11knpkzu.pdf
13. Маланчук П. М. Окремі проблеми правового статусу потерпілого у міжнародному кримінальному праві. / П. М. Маланчук // - Науковий вісник Ужгородського національного університету - 2015. - № 3(32) - С. 122-125 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// nau.edu.ua
14. Осауленко О. А. Розподіл функцій кримінального процесу у стадії досудового розслідування. / О. А. Осауленко // - Юридична наука - 2015. - № 8 - С. 164-170 // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http:// nau.edu.ua
15. Плашовецький О. А. Поняття та значення похилого віку потерпілого в криміналь-ному праві / О. А. Плашовецький // Форум права. - 2015. - № 1. - С. 250-254 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_42.pdf
16. Подоляка А. М. Захист прав і свобод громадян засобами адвокатури. / А. М. Подоляка // Форум права. - 2009. - № 1. - С. 431-437 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09pamgza.pdf
17. Пожар В. Г. Інститут представництва в кримінальному судочинстві автореферат.дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : Спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність./ В. Г. Пожар // Одеса 2010 р. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// nau.edu.ua
18. Предместніков О. Г. Потерпілий як сторона обвинувачення в справах приватного обвинувачення / О. Г. Предместніков // Форум права. - 2009. - № 2. - С. 345-349 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/20092/09pogcpo.pdf
19. Слинько Д. С. Змагальність на досудових стадіях процесу / Д. С. Слинько // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 921-925 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11cdcdcp.pdf
20. Теремецький В. І. Проблеми реалізації захисником поцесуальних повноважень при апеляційному оскарженні вироку. / В. І. Теремецький // - Право і безпека - 2011. - № 3(40) - С. 169-175 // [Електронний ресурс] - Режим доступу : http:// nau.edu.ua
21. Хоматов Ю. В. Процесуальное положение защитника в Новом УПК Украины. / Ю. В. Хоматов // - Теорія і практика правознавства - С. 1-23 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// nau.edu.ua
22. Шульга А. О. Питання процесуальної участі в доказуванні сторони захисту та особи потерпілого / А. О. Шульга // Форум права. - 2015. - № 2. - С. 198-202 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_2_35.pdf
23. Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 14.04.2017 р. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon4.rada
24. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. – Тацій В. Я. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// w eststudents.com.ua
.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук