Готові роботи

Порядок застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування (Код: 17076)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Порядок застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1.1. Поняття та класифікація запобіжних заходів
1.2. Підстави та мета застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
2.1. Порядок застосування ізоляційних запобіжних заходів
2.2. Порядок застосування неізоляційних запобіжних заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Мухін В. Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному провадженні / В. Мухін, К. Назарчук // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – № 2. – 2014. – С. 72–81.
2. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К.: Алерта, 2014. – 420 с.
3. Зинатуллин З. З. Уголовно–процесуальное принуждение и его эффективность : вопросы теории и практики / З. З. Зинатуллин. – Казань, 1981. – 136 с.
4. Лобойко Л. М Кримінально–процесуальне право : курс лекцій / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2008. – 488 с.
5. Голуб І. Г. Нові види запобіжних заходів згідно з КПК 2012 року / І. Г. Голуб // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – №1(7). – С. 1–7
6. Горбачевський В. Я. Запобіжні заходи у сучасному правосудді / В. Я. Горбачевський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – № 1. – 2013. – С. 215–219.
7. Запобіжні заходи у кримінальному провадженні : навч. посіб. / Ю. В. Бубир, Г. І. Глобенко, О. О. Юхно. – Харків : НікаНова, 2015. – 192 с.
8. Кримінальний процес України : підруч. / Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний, О. І. Галаган та ін.; за ред. В. В. Коваленка та ін. − К. : ЦУЛ, 2013. − 544 с.
9. Тертишник В. М. Науково–практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України (нормативні документи та коментарі) / В. М. Тертишник. – К., 2014. – 1056 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України : науково–практичний коментар : у 2 т. – Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.
11. Нечипорук і Йонкало проти України : Рішення Європейського Суду з прав людини по справі від 21. 04. 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011 – № 88. – Ст. 3225.
12. Кримінальний процесуальний кодекс від 13.04.2012 р. : чинне законодавство станом на 08.10.2016 р. // [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7
13. Кохановський Д. О. Запобіжні заходи як складова заходів забезпечення кримінального провадження / Д. О. кохановський // Науковий вісник Херсонського державного університету. – № 2. – 2014. – С. 110–113.
14. Тищенко О. І. Тримання під вартою: окремі питання правозастосовних реалій / О. І. Тищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – № 27. – С. 135–138.
15. Пономаренко А. В. Особливості застосування запобіжних заходів за новим КПК України / А. В. Пономаренко // Наука і правоохорона. – 2013. – № 2. – С. 160–165.
16. Фаринник В. І. Сутність та особливості застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту / В. І. Фаринник // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – № 1. – 2015. – С.15–28.
17. Бондаренко О. Особисте зобов’язання як форма процесуального забезпечення участі осіб у кримінальному провадженні / О. Бондренко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 2. – С. 66–70.
18. Гончар О. В. Застосування запобіжних заходів, які частково обмежують конституційне право особи на свободу пересування у кримінальному процесі України / О. В. Гончар // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – № 2. – 2013. – С. 90–96.
19. Постанов Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15 «Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу» // [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-%D0%BF

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук