Готові роботи

Курсова Поняття і зміст доказування (Код: 17004)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота на тему Поняття і зміст доказування в кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
1. Визначення доказування, його структура та зміст
2. Предмет, межі та суб'єкти доказування
3. Засоби кримінально процесуального доказування
4. Особливості процесу доказування в окремих стадіях кримінального судочинства
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Актуальні питання кримінального процесу України [текст]: навч. посіб. / [Є.М. Блажівський, Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, Г.П. Власова та ін.]; за заг. ред. Є.М. Блажівського. -К.: Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.
2. Ввапнярчук В. Суб’єкти кримінального процесуального доказування / В. Ввапнярчук //Вісник Національної академії правових наук України. - 2014. - № 1(76). – с. 160-168.
3. Коваленко В. В. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 № 4651-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/4651-17
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. – 1 т. - 768 С.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
7. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. -К.: Істина, 2014. - 432 с.
8. Нор В.Т. Використання непрямих доказів у кримінальному судочинстві України: монографія / В.Т. Нор, М.В. Багрій. – Тернопіль: Пол-Інвест, 2011. – 206 с.
9. «Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1446/0/4-12 від 05.10.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/v1446740-12
10. «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1104-2012-%D0%BF
11. Старенький О. С. Щодо визначення поняття меж доказування в кримінальному провадженні / О. С. Старенький //Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2014. – №1(9). – с. 1-12.
12. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
13. Узагальнення про практику постановлення виправдувальних вироків за Кримінальним процесуальним кодексом (КПК 2012 року) від 12 лютого 2014 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsh.ko.court.gov.ua/ sud1009/1/88178/
14. Фаринник В. особливості формування доказів та доказування в кримінальному судочинстві України/ В. І. Фаринник – Х.: Фактор, 2013. – 96 с.


 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук