Готові роботи

Особисте зобов'язання та особиста порука у кримінальному процесі (Код: 17051)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Особисте зобов'язання та особиста порука у кримінальному процесі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЯК ФОРМА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
1.1. Загальна характеристика особистого зобов’язання
1.2. Процесуальний порядок застосування особистого зобов’язання
РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТА ПОРУКА ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
2.1. Загальні положення особистої поруки
2.2. Процесуальний порядок застосування особистої поруки.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 2341-ІІІ Редакція від 14.04.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
2. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13.
3. Загнітко А. П. Великий тлумачний словник : Сучасна українська мова від А до Я / А. П. Загнітко, І. А. Щукіна. – Д. : БАО, 2008. – 704 с.
4. Дрозд В. Г., Патик Л. Л. Процесуальний порядок застосування особистої поруки / В. Г. Дрозд, Л. Л. Патик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – № 3. – 2016. – С. 242 – 249.
5. Кримінально-процесуальна правова характеристика запобіжних заходів в аспекті прийняття нового кримінального процесуального кодексу України / Карпенко М. І., Самойлов М. В. // Юридична наука. - № 3. – 2013. – с. 100-111.
6. Чухраєв Д. А. Вдосконалення процесуального статусу поручителя, що залучається під час обрання запобіжного заходу у кримінальному судочинстві України / Д. А. Чухраєв // [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/Home/Downloads/Pchdu_2013_2_14.pdf.
7. Голуб І. Г. Нові види запобіжних заходів згідно з КПК 2012 року / І. Г. Голуб // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – №1(7). – с. 1-14.
8. Пономаренко А. В. Особливості застосування запобіжних заходів за новим КПК України / А. В. Пономаренко // Наука і правоохорона. - № 2 (20). – 2013. – с. 160-165.
9. Узагальнення судової практики розгляду слідчими суддями клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу, який набрав законної сили з 20.11.2012 // Судова влада України // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http : // court.gov.ua/sud2190/science_work/rozdil2/doc_22_23/.
10. Осадча О. С. Процесуальна діяльність прокурора при застосуванні особистого зобов’язання у кримінальному провадженні / О. С. Осадча // Європейські перспективи. - № 1. – 2015. – с. 94-99.
11. Бондаренко О. Особисте зобов’язання як форма процесуального забезпечення участі осіб у кримінальному провадженні // Вісник національної академії прокуратури України. – 2014. – № 2 (35). – С. 66 – 70.
12. Карпенко М. І. Захист конституційних прав крізь призму заходів забезпечення при здійсненні кримінального провадження / М. І. Карпенко, О. Д. Зоря, О. О. Малова // Юридична наука. – 2013. – № 4. – С. – 121-130.
13. Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України : поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2012. – № 9. – С. 4 – 6.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація та ін. – Х.: Право, 2012. – Т. 1: 768 с.; Т. 2: 664 с.
15. Собків А. М. Запобіжні заходи у кримінальному процесуальному законодавстві України / А. М. Собків // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11220/1/183-186.pdf.
16. Петров О. С., Фоміна Т. Г. Особисте зобов’язання як квінтесенція гуманності в системі запобіжних заходів / О. С. Петров, Т. Г. Фоміна // [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/lexa/Downloads/LzIv-fmmoe0H_Kiph_WCDlKD-W0ZCT6E.pdf.
17. Матвійчук В. К., Мартиненко Г. В. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України / В. К. Матвійчук, Г. В. Мартиненко // Юридична наука. - № 7. – 2013. – с. 72-83.
18. Слободзян А. П. Правообмеження особи у зв’язку із застосуванням до неї особистого зобов’язання / А. П. Слободзян // Порівняльно-аналітичне право. - № 3. – 2014. – с. 205-208.
19. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц, та ін..; за ред.. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. - 834 с.
20. Мартинців А. М. Невиконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків у разі застосування особистого зобов’язання як підстава накладення грошового стягнення / А. М. Мартинців // Науковий вісник Херсонського державного університету. - № 1. – 2015. – с. 128-132.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук