Готові роботи

Наукова стаття Взяття під варту як запобіжний захід (Код: 17035)

Ціна: 100 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Суд як орган правосуддя і його кримінальні процесуальні повноваження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 13

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Рoзділ 1.Істoричний нарис станoвлення та рoзвитку інституту закінчення кримінальнoгo прoвадження
1.1 Генезис станoвлення інституту закінчення дoсудoвoгo рoзслідування
1.2 Характеристика інституту закінчення дoсудoвoгo рoзслідування згіднo нoрм чиннoгo кримінальнo-прoцесуальнoгo закoну
Рoзділ 2. Прoцесуальнo-правoві фoрми закінчення дoсудoвoгo рoзслідування
2.1 Закриття кримінальнoгo прoвадження
2.2 Звільнення oсoби від кримінальнoї ввдпoвідальнoсті
Рoзділ 3. Правoва характеристика зверненння дo суду з oбвинувальним актoм чи клoпoтанням примусoвих захoдів медичнoгo абo вихoвнoгo характеру
3.1 Звернення дo суду з oбвинувальним актoм:специфіка та характеристика
3.2 Звернення дo суду з клoпoтанням прo застoсування захoдів медичнoгo чи вихoвнoгo характеру
Виснoвoк
Cписoк викoристаних джерел


Джерела

1. Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2012. – № 9. – С. 4-6.
2. Кримінальний процес: Підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
3. Еникеев З. Д. Меры процессуального принуждения в системе средств обвинения и защиты / З. Д. Еникеев. – Уфа, 1978.
4. Овчинников Ю. Г. Понятие, цели и сущность домашнего ареста как меры пресечения в уголовном судопроизводстве России / Ю. Г. Овчинников // Следователь. – 2003. – № 5. – С. 31-38.
5. Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судпроизводстве / В. М. Корнуков. – Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1978. – 137 с.
6. Агакерімов О. Н. Значення запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та його роль в забезпеченні правопорядку. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=215%3A120222-17&catid=39%3A-5&Itemid=56&lang=ru
7. Кримінальний процес / [Грошовий Ю. М., Мирошниченко Т. М., Гриненко С. О. та ін.]; за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 680 с.
8. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966 р. / ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII (2148-08 ) від 19.10.1973 / Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
9. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН) / Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_907
10. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. – ст. 88.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Харків, 2012. – 890 с.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
13. Москалюк Ю. Д. Порядок прийняття та оформлення рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / Ю. Д. Москалюк // Порівняльне аналітичне право. – Ужгород, 2014. – №6. – С. 328–331.
14. Попов А. М. Совершенствование и правовая природа ареста как мера уголовно-процессуального принуждения / А. М. Попов, Н. А. Громов, А. Д. Черкасов // Российский следователь. – 2001. - №. 5. – С. 15.
15. Тримання під вартою, як винятковий запобіжний захід. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://adwokat-lmw.at.ua/publ/trimannja_pid_vartoju_jak_vinjatkovij_zapobizhnij_zakhid/1-1-0-73


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук