Готові роботи

Наукова стаття Висновок експерта як джерело доказів (Код: 17036)

Ціна: 100 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова наукова стаття з кримінального процесуального права на тему Висновок експерта як джерело доказів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 11

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати


Джерела

1. Белкин А. Р. Теория доказывания : науч.-метод. пособие / Белкин А. Р. – М. : Норма, 1999. – 418 с.
2. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Пр; 2013. – 824 с.
3. Марчак В. Я. Доказове значення судово-психологічної експертизи у кримінальному процесі / В. Я. Марчак // Науковий вісник НАВС. – 2001. – № 7. – С. 98–103
4. Советский уголовный процесс / Под ред. И. В. Тыричева. – М., 1988. – С. 100
5. Советский уголовный процесс / Н.С. Алексеев, А. И. Бастыркин, В. Г. Даев / Под. Ред. Н. С. Алексеева, В. З. Лукашевича. – Л., 1989. – С. 162
6. Рогатинська Н. В. Значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі України / Н. В. Рогатинська // Держава і право. – № 46. – С. 479–484.
7. Кримінальний процесуальний кодекс від 13.04.2012 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12. – № 13. – ст.88
8. Наказ Міністерства Юстиції України від 08.10.98 № 53/5 “Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
9. Мирошниченко Ю. М. Дослідження, перевірка та оцінка судом висновку експерта / Ю. М. Мирошниченко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 445–450 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09mjmcve.pdf
10. Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование : учебно-практическое пособие / М. Г. Щербаковский. – Харьков : Эспада, 2005. – 544 с.
11. Орлов Ю. К. Заключение эксперта как источник выводного знания в судебном доказывании (уголовно-процессуальные, криминалистические и логико-гносеологические проблемы) : автореф. дисс. … д-ра юрид. наук / Ю. К. Орлов. – М., 1985. – С. 43.
12. Строгович М. С. Курс уголовного процесса: Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву / М. С. Строгович. – М. : Наука, 1970. – Т. 2 . – С. 133.
13. Панько Н. А. Допит експерта в суді як засіб оцінки його висновку / Н. А. Панько // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 280–284


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук