Готові роботи

Кримінально-процесуальні функції (Код: 17047)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Кримінально-процесуальні функції як різновидність пізнавальної діяльності на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття, суть та значення кримінально-процесуальних функцій у крмінальному судочинстві
1.1 Поняття та суть кримінально-процесуальних функцій та іх особливості
1.2 Значення кримінально-процесуальних функцій у кримінальному провадженні
Розділ 2. Види основних кримінально-процесуальних функцій
2.1 Функція обвинувачення
2.2 Функція захисту
2.3 Функція правосуддя
Розділ 3. Характеристика окремих ( додаткових) кримінально-процесуальних функцій
3.1 Функція судового контролю
3.2 Функція переслідування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VІ Редакція від 14.04.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, та ін. – Х. : Право, 2012. – Т. 2. – 664 с.
3. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий , В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2014. – 824 с.
4. Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. – Х. : Право, 2016. – 288 с.
5. Остафійчук Г. В. Побудова кримінально-процеальних функцій у кримінальному провадженні України / Г. В. Остафійчук // Європейські перспективи. - № 9. – 2014. – с. 107-111.
6. Григорчук Є. В. Кримінально-процесуальні функції у світлі оновленого кримінального процесуального законодавства України / Є. В. Григорчук // Наука і правоохорона. - № 3. – 2013. – 169-174.
7. Письменний Д. П. Функції обвинувачення та захисту за новим КПК України / Д. П. Письменний // Право і суспільство. - № 6-2. – 2013. – с. 353-358.
8. Зубач І. М. ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ / І. М. Зубач // Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”. – с. 178-183.
9. Шевчук М. ФУНКЦІЇ СУДУ В СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ / М. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2014. - № 59. - с. 370–378.
10. Функція судового контролю у кримінальному процесі [текст] монографія / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 176 с.
11. Назаров В. В., Тракало Р. І Судовий контроль у кримынальному провадженны: теоретичны та практичны аспекти / В. В. Назаров, Р. І. Тракало // Європейські перспективи - № 10. – 2014. –с. 89-95.
12. Курочка М. Й., Карабут Л. В. Зміст функції переслідування у новому КПК / М. Й. Курочка, Л. В. Карабут // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - № 4. – 2012. – с. 85-93.
13. Козьяков І. ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ» В ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ЕТИМОЛОГІЯ ТА ГЕНЕЗА / І. Козьяков // ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ . - № 3. – 2013. – с. 41-45.
14. Моторигіна М. Г. Сутність кримінально-процесуальних функцій / М. Г. Моторигіна // здобувач кафедри кримінального процесу НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого». – с. 419-421.
15. Кисленко Д. П., Кузмічов Я. В. Поняття та сутність судового контролю під час досудового розслідування / Кисленко Д. П., Кузмічов Я. В. // Юридична наука. -№ 7. – 2015. – с. 176-184.
16. Гринюк В. О. Особливості реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадження / В. О. Гринюк // Порівняльно-аналітичне право. - № 3. – 2016. – с. 192-195.
17. Карабут Л. Система кримінальних процесуальних функцій / Л. Карабут // Національний юридичний журнал: терія і практика. – 2014. – с. 44-47.
18. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За аг. Ред.. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
19. Лоскутов Т. Функції обвинувачення / Т. Лоскутов // Слово на ціональної школи суддів України. - № 4. – 2013. – с. 168-174.
20. Цехан Д. М., Гловюк І. В. Оперативно-розшукова діяльність та кримінальне переслідування: проблеми співвідношення (функціональний аспект) / Цехан Д. М., Гловюк І. В. // Порівняльно-аналітичне право. - № 4. – 2013. – с. 340-344.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук