Готові роботи

Контрольна робота з кримінального процесуального права (Код: 17010)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з кримінального процесуального права авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 17

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


1. Принципи публічності та диспозитивності у кримінальному судочинстві
2. Поняття, підстави та процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
3. Поняття, підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження
4. Ситуаційне завдання № 1
Список використаної літератури

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
4. Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве / В.М. Корнуков. - Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1978.-137 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України : на - ук.-практ. комент. / за заг. ред. проф. : В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
6. Ляш А. О. Закриття кримінального провадження за новим КПК України: деякі питання / Ляш А. О., С. М. Благодир // Наука і практика. Адвокат. – № 1. – 2013. – С. 25–28
7. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.
8. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Пр; 2013. – 824 с.
9. Гончаренко В.Г., Нор В.Т., Шумило М.Є. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар (зі змінами та допов., станом на 01.12.2012 р.) . – К. : Юстініан, 2012
10. Степанов О. С. Зміст засади публічності в кримінальному процесі / О.С. Степанов // Митна справа. – № 6. – 2013. – С. 360–364
11. Головатчук Н. П. Співвідношення принципів диспозитивності та публічності у кримінальному процесі / Н. П. Головатчук // Юридичні науково-практичні інтернет конференції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=993%3A030315-17&catid=119%3A5-0315&Itemid=154&lang=ru
12. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України: загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 152 с.
13. Назаров В. В. Актуальні проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту / В. В. Назаров // Юридичний вісник. – № 4 (17). – 2010. – С. 110–115

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук