Готові роботи

Контрольна робота 8 (Код: 14036)

Стара ціна: 50 грн.
Ціна: 20 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з кримінального процесуального права 8 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 11

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати


Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
2. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. — Х. : Право, 2010. — 608 с.
3. Іщенко В. Поняття документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві [Текст] / В. Іщенко // Право України. — 1997. — № 92. — С. 42-44.
4. Рогатинська Н. З. Значення документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві / Рогатинська Н. З. // Університетські наукові записки. — 2012. — № 3 (43). — С. 349-354
5. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар / відп. ред.: С. В. Ківалов та ін. – Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
8. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / за ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – 1072 с.
9. Карпов Н. Накладення грошового стягнення на учасників кримінального провадження (діагностика проблеми) / Карпов Н., Штанько А. // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. — № 1. — 2014. — С. 70-78
10. Крайнюк В. Г. Домашній арешт як запобіжний захід у Кримінальному провадженні / Крайнюк В. Г. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). — С. 317-324
11. Мудрецька Г. В. Проблеми застосування домашнього арешту як запобіжного заходу у кримінальному провадженні / Мудрецька Г. В., Садікова К. І. // Порівняльно-аналітичне право. — № 2. — 2014. — С. 312-314

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук