Готові роботи

Контрольна робота № 3 (Код: 14301)

Стара ціна: 50 грн.
Ціна: 20 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з кримінального процесуального права 3 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 12

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати


Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – Т. 1 : 768 с. ; Т. 2 : 664 с.
3. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
4. Юрченко Л. В. Особливості початоку досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України [текст] / Юрченко Л. В. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». — Том 26 (65). — 2013. — № 1. — С. 338-343.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук