Контрольна робота 12 (Код: 15301)

Стара ціна: 50 грн.
Ціна: 20 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з кримінального процесуального права 12 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати


Джерела


1. Коваленко В. В. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
2. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
3. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ 75 А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
4. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. -К.: Істина, 2014. - 432 с.
5. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Тлумачення від 15.05.2014 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254 /96. – Заголовок з екрану.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон від 13.04.2012 № 4651-VI Редакція від 16.08.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Заголовок з екрану.
7. Загальна декларація прав людини : Міжнародний документ від 10.12.1948 : Прийняття від 10.12.1948 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 . – Заголовок з екрану.
8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
: Міжнародний документ від 04.11.1950 : Редакція від 01.06.2010 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004. – Заголовок з екрану.
9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
: Міжнародний документ від 16.12.1966 : Ратифікація від 19.10.1973 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/995_043. – Заголовок з екрану.

10. Європейська угода про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини : Міжнародний документ від 05.03.1996 : Ратифікація від 23.06.2004 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_324. – Заголовок з екрану.
11. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 : Редакція від 08.06.2012 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1219-10. – Заголовок з екрану.
12. Про безоплатну правову допомогу : Закон від 02.06.2011 № 3460-VI : Редакція від 26.10.2014[Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3460-17. – Заголовок з екрану.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук