Контрольна робота 10 (Код: 16318)

Стара ціна: 50 грн.
Ціна: 20 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з кримінального процесуального права 10 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 24

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати


Джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справі і постановлення вироку» від 29 червня 1990 року № 5 з подальшими змінами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – №12: Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – С. 62-73.
3. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / К. В. Беляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров, В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко; ред.: В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 c.
4. Грошевий Ю. М. Правові властивості вироку – акту правосуддя. Навчальний посібник. Харків: Українська юридична академія, 1994. – 60 с.
5. Коновалов О. Л., Корунчак Л. А Кримінальне та процесуальне значення властивостей вироку суду / О. Л. Коновалов, Л. А. Корунчак // Юридичний вiсник Причорномор’я. – 2011. – № 2 (2).
6. Кримінальний процес [текст] : Підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
7. Кунцева Е.Ф. Приговор. Наукове видання. Москва, Держюріздат,1962. – С. 37-42.
8. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : Право, 2012. – 664 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук