Експерт і спеціаліст в кримінальному провадженні (Код: 17067)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Експерт і спеціаліст в кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття, види, підстави призначення і проведення експертизи
РОЗДІЛ 2. Участь експерта в кримінальному провадженні
2.1. Права та обов’язки експерта
2.2. Висновок експерта
РОЗДІЛ 3. Процесуальний статус спеціаліста в кримінальному провадженні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Про судову експертизу : Закон від 25.02.1994 № 4038-XII : Редакція від 01.01.2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
2. Паладійчук О.Ю. Значення судової експертизи у вирішені завдань кримінального провадження / Паладійчук О.Ю. // Науковий вісник Ужгородського національного університету, - 2015. - № 34. – Т. 3. – С.87-89
3. Мироненко Н. Ш. Щодо критеріїв ефективності судових експертиз / Мироненко Н. Ш. // Сучасні криміналістичні експертизи в розслідуванні з лочинів : матеріали кругл. столу: (Київ, 25 лютого 2015). –К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. –143 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 08.10.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/
5. Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в Україні: Навчально - методичний посібник /М.В. Банчук, В.В. Войченко, Г.А. Зарицький, О.Ю. Петрошак (за заг. редакцією проф. В.Д. Мішалова). – Київ, 2010. – 243 с.
6. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ, Інструкція, Рекомендації Мін'юсту України від 08.10.1998 № 53/5 : Редакція від 31.07.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. - Т. 1. - 768 с.
8. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
9. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
10. Дудич А.В. Відповідальність експерта у кримінальному провадженні УкраЇни / Дудич А.В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – С. 132-136.
11. Сенченко Н.М. Оцінка висновку експерта в кримінальному провадженні / Н. М. Сенченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - № 4. - С. 243-247.
12. Панько Н. А. Висновок експерта та його оцінка / Н. А. Панько // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 728–733.
13. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 420 с.
14. Бєлан С. В., Луценко Т. О. Особливості залучення спеціаліста-психолога у кримінальному процесі / Бєлан С. В., Луценко Т. О. // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2010. – № 7. – С. 28-36.
15. Яремчук В. О. Участь спеціаліста у кримінальному провадженні: історія і сучасність / Яремчук В. О. // Теорія і практика правознавства. – 2014. - № 2 (6) . – С. 2-15
16. Шульженко А.В. Процесуальний статус та особливості процесуальної діяльності експерта і спеціаліста / Шульженко А.В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. - № 19. – С. 132-134.
17. Гусаченко Є. О. Процесуальні та не процесуальні засади використання спеціальних знань при проведенні слідчого експерименту / Гусаченко Є. О. // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. - №3(28). – С. 34-39.
18. Черновський О.К. Особливості залучення спеціаліста-психолога та надання психологічних консультацій під час судового розгляду / Черновський О.К. // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2013. - № 644. – С. 110-114.
19. Кривонос М. В. Участь в проведенні слідчих (розшукових) дій: правовий аспект / Кривонос М. В. // Вісник АМСУ. Серія: “Право”. – 2013. - № 2 (11). – С. 118-124.
20. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук