Готові роботи

Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному провадженні (Код: 17041)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І.Загальна характеристика запобіжних заходів
1.1.Поняття,види та сутність застосування запобіжних заходів
1.2.Підстави застосування запобіжних заходів
РОЗДІЛ ІІ. Домашній арешт як один із видів запобіжних заходів
2.1.Поняття та основні напрями застосування домашнього арешту
2.2.Процесуальний порядок та строки застосування домашнього арешту
РОЗДІЛ ІІІ. Проблемні аспекти застосування домашнього арешту в судосинстві. Досвід зарубіжних країн
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Голуб І. Г. Нові види запобіжних заходів згідно з КПК 2012 року / І. Г. Голуб // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – № 1(7). – С. 1-14.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 14.04.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/
3. Смоков С. М. Види обмежень конституційних прав громадян у новому кримінальному процесуальному кодексі України / С. М. Смоков // Форум права. – 2012. - № 2. – С. 625-632.
4. Вакуленко О. Ф. Проблеми застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх / О. Ф. Вакуленко // Науковий вісник академії внутрішніх справ. – 2015. - № 1. – С. 91-99.
5. Матвійчук В.К., Мартиненко Г.В. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України / В.К.Матвійчук, Г.В. Мартиненко // Юридична наука. – 2013. - № 7. – С. 72-83.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: СВ. Ківалов, СМ. Міщенко, В.Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
7. Матвійчук В. К. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України / Матвійчук В. К. // Юридична наука. – 2013. - № 7. – С. 72-83.
8. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. - К.: Істина, 2014. - 432 с.
9. Дрозд В. Г. Тримання під вартою через призму Європейських стандартів / Дрозд В. Г. // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. – № 5. – С. 33-37.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. - 768 с.
11. Макаренко І. С. Діяльність слідчого судді під час обрання запобіжних заходів / Макаренко І. С. // Право і суспільство. – 2013. – № 5. – С. 155-160.
12. Криницький І. Є. До питання про місце домашнього арешту в ієрархії запобіжних заходів (за кримінально-процесуальним законодавством України) / Криницький І. Є.// Новітні кримінально-правові дослідження. – 2016. – С. 46-40.
13. Мухін В. Назарчук К.Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному провадженні / Мухін В. Назарчук К.// Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. - № 2. – С. 72–81.
14. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового [...] : Вищий спеціалізований суд; Лист від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 : Редакція від 15.10.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13
15. Тертична А.А.Застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні України /Тертична А.А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. - № 37. – С. 107-111
16. Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту : МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 13.07.2016 № 654[Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16
17. Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю : МВС України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 09.08.2012 № 696 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12
18. Хитра А. Я., Ратнова А. В. Проблеми застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні / Хитра А. Я., Ратнова А. В. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2016. - № 2. – С. 380-390.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук