Готові роботи

Cторона захисту кримінального провадження правовий статус осіб, захисник і його роль (Код: 17014)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Cторона захисту кримінального провадження правовий статус осіб, захисник і його роль на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 41

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Зміст
ВСТУП
Розділ І. Процесуально-правовий статус учасників, які виконують функцію захисту
1.1. Правовий статус підозрюваного, обвинуваченого в кримінальному провадженні
1.2. Правовий статус виправданого і засудженого в кримінальному провадженні.
1.3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого: правовий статус та підстави його залучення
1.4. Правовий статус захисника в кримінальному провадженні
Розділ ІІ. Адвокат – захисник в кримінальному процесі
2.1. Порядок залучення захисника в кримінальному провадженні та для проведення окремої процесуальної дії
2.2. Порядок відмови або заміни захисника в кримінальному провадженні
2.3. Підтвердження повноважень захисника
2.4. Поняття обов’язкової участі захисника
Розділ ІІІ. Безоплатна вторинна правова допомога у кримінальному провадженні
3.1. Суб’єкти безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні
3.2. Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

Нормативно-правові джерела
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст.88.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – ст.15.
5. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»// Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 27. – ст.282.
6. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – N 51. – ст.577.
7. Закону України «Про попереднє ув'язнення» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – N 35. – ст.360.
8. Постанова Пленуму ВСУ № 5 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 р.
9. Постанова Пленуму ВСУ № 8 «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві» від 24 жовтня 2003 р.
10. Рішення ЄСПЛ «Яременко проти України» (Заява N 32092/02)// [Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_405.
11. Тацій В.Я. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Т1./ Тацій В.Я. – Х., 2012.
Спеціальна література
12. Михайлів С. В. Адвокат - представник потерпілого у кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / С.В. Михайлів. — К., 2011. — 18 с.; с. 7.
13. Письменний Д.П. Функції обвинувачення та захисту за новим КПК України.// Право і суспільство. – 2013. – №6-2. – С.353-358.
14. Правила адвокатської етики // Затверджено Установчим З’їздом адвокатів України. – К, 2012.
15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Київ: Правова єдність, 2010. - 525 с.
16. Фіолевський Д.П. Адвокатура./ Фіолевський Д.П. – К.: Правова Єдність, 2014. – 3-тє і доп. вид. – 624 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук