Готові роботи

Використання спеціальних знань у розкритті і розслідуванні злочинів (Код: 14681)

Опис

Готовий реферат з криміналістики на тему Використання спеціальних знань у розкритті і розслідуванні злочинів на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 11

Зміст


Вступ
1. Поняття, мета та значення використання спеціальних знань при розслідуванні та розкритті злочинів
2. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні та розкритті злочинів
Висновок
Список використаної літератури

Джерела


1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 2013. - № 9-10. - № 11-12. - № 13. - ст. 88
2. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1994. - № 28 - ст. 232
3. Криміналістика: підручник / [Берназ В. Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид . наук, проф. А. Ф. Волобуєва ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС.
4. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с.
5. Маркусь В. О. Криміналістика. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 558 с.
6. Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений : учеб. пособ. / Г.И. Грамович. — Минск : МВШ МВД СССР, 1987. — 66 с.
7. Надгорний Г.М. Гносселогические аспекты понятия «Специальные знания» // Криминалистика и судебная экспертиза. - Вып. - 21. - 1980.
8. Коваленко Е.Г. Использование экспертных знаний в деятельности органов внутренних дел. - Киев. - 1990. - с. 9-10
9. Марчук Р.П. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2011. - с. 156 - 161

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук