Готові роботи

Виїзд на місце пригоди, об'єкти огляду та первинна документація (Код: 16662)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з криміналістики на тему Виїзд на місце пригоди, об'єкти огляду та первинна документація 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 39

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Виїзд на місце пригоди, об’єкти огляду та первинна документація
Висновки
2. Практичні завдання
Список використаних джерел

Джерела


1. Криміналістика : навч. посіб. / За ред. А. Ф. Волобуєва. - К. : КНТ, 2011. -504 с.
2. Сабадаш В. П. Криміналістика текст : навч. посіб./ В. П. Сабадаш, М. -. Ларкін - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 228 с.
3. Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін. Криміналістика: питання і відповіді. Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 280 с.
4. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В.Варфоломеєва, В.Г.Гончаренко, В.І.Бояров та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 504 с.
5. Данілін С.С., Пархомчук М.А. Особливості огляду місця вчинення дорожньо-транспортної пригоди / Данілін С.С., Пархомчук М.А. // Криміналістичний вісник. – 2013. - № 2 (20). – С.140-143.
6. ДТП: огляд, документування, аналіз: практ. порадник / М-во внутр. справ України; Експертна служба; [авт.-упоряд.: С.О. Шевцов, В.І. Дячук]. — К.: , 2013. — 264 с.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 08.10.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/
8. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підруч. / В. 10. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель [та ін.]: за ред. В. ІО. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2016. – 640 с.
9. Огляд місць дорожно-транспортних пригод та транспортних засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ostanovkam.net/index.php/dtp-dlya-chajnikov/85-instruktsiya-po-provedeniyu-osmotra-mesta-dtp
10. Пясковський В.В. Криміналістика текст : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. - К. : "Центр учбової літератури", 2015. - 544 с.
11. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
12. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 420 с.
13. Сенченко Н.М. Оцінка висновку експерта в кримінальному провадженні / Н. М. Сенченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - № 4. - С. 243-247.
14. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
15. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: СВ. Ківалов, СМ. Міщенко, В.Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
16. Бєлан С. В., Луценко Т. О. Особливості залучення спеціаліста-психолога у кримінальному процесі / Бєлан С. В., Луценко Т. О. // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2010. – № 7. – С. 28-36.
17. Кривонос М. В. Участь в проведенні слідчих (розшукових) дій: правовий аспект / Кривонос М. В. // Вісник АМСУ. Серія: “Право”. – 2013. - № 2 (11). – С. 118-124.
18. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
19. Алєксєйчук В. І. Використання спеціальних знань під час огляду місця події при розслідуванні вбивств / Алєксєйчук В. І. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - 2010. - № 10. –– С. 79-86.
20. Туренко А.М. Автотехнічна експертиза. Дослідження обставин ДТП: підручник для вищих навчальних закладів / А.М. Туренко, В.І. Клименко, О.В. Сараєв, С.В. Данець. – Х.: ХНАДУ, 2012. – 320 c.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук