Готові роботи

Особливості розслідування сексуальних злочинів (Код: 17680)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з криміналістики на тему Особливості розслідування сексуальних злочинів 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Криміналістична характеристика сексуальних вбивств
1.1 Криміналістичне поняття та класифікація сексуальних убивств як групи злочинів, об’єднаних криміналістичними ознаками
1.2. Особа злочинця та спосіб вчинення сексуальних убивств у структурі криміналістичної характеристики
РОЗДІЛ 2. Порядок розслідування сексуальних вбивств
2.1. Слідова картина сексуальних вбивств
2.2. Використання спеціальних знань при розслідуванні сексуальних убивств
2.3. Висунення версій і планування розслідування сексуальних вбивств
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Алиева Ш. Новые технологии в экспертизе расчлененных трупов, скелетированных и сожженных останков человека / Ш. Алиева // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика. – Х. : Апостіль, 2014. – Ч. II. – С. 244-252.
2. Антонян Ю. М. Сексуальные преступления. Чикатило и другие / Ю. М. Антонян. – М., 1993. – 320 с.
3. Антонян Ю. М. Криминальная сексология. – М., 1999. – 650 с.
4. Белкин Р. С. Криминалистика: учебный словарь-справочник / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1999. – 268 c.
5. Букаева И. Н., Мальцев В. В. Расследование убийств, совершенных по сексуальным мотивам: Учебное пособие. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2003. – 76 с.
6. Гульман Б. Л. Сексуальные преступле- ния : монография / Б. Л. Гульман. – Х. : ИМП «Рубикон», 1994. – 271 с.
7. Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уголовным делам. – М., 2010. – С. 216-233.
8. Кашкаров О. О. Вбивства з сексуальних мотивів: проблеми визначення критеріїв класифікації / О. О. Кашкаров, О. Б. Шигонін // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 172-177.
9. Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін. Криміналістика: питання і відповіді. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 280 с.
10. Куп’янський М. Г. Проблеми використання спеціальних знань при розслідуванні серійних сексуально-садистських убивств / М. Г. Куп’янський // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 1. – С. 118-127.
11. Перепечина И. Классификационные вопросы судебной генетической идентификации / И. Перепечина // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика. – Х. : Апостіль, 2014. – Ч. II. – С. 329-339.
12. Петухов В. А. Криминальное насилие в России: действительность и пути сотрудничества уголовного розыска с психиатрией и психологией / В.А. Петухов // Серийные убийцы: избранные экспертизы / Прилож. к жур. «Криминальная психиатрия и психология». – Ростов н/Д. – 1994. – С. 19-20.
13. Побегайло Э. Ф. Мотивация сексуальных убийств / Э. Ф. Побегайло, С. Ф. Милюков // Серийные убийства и социальная агрессия. – Ростов н/Д, 1994. – С. 85-86.
14. Пясковський В.В. Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
15. Сабадаш В. П. Криміналістика [текст] : навч. посіб./ В. П. Сабадаш, М. І. Ларкін – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 228 с.
16. Саінчин О. С. Основи розкриття деяких видів навмисних вбивств: криміналістичний аналіз : монографія / О. С. Саінчин. – О. : Юрид. літ-ра, 2004. – 351 с.
17. Саінчин О. С. Особливості криміналістичної характеристики сексуальних вбивств / О. С. Саінчин // Право і Безпека. – 2004. – Т. 3, № 1. – С. 146-148.
18. Синєокий О. В. Мотивація девіантних форм поведінки особи, що призводять до сексуальних злочинів: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Синєокий О. В. – Запоріжжя, 2006. – 254 с.
19. Старушкевич А. В. Криміналістичний аналіз слідової картини сексуальних убивств / А. В. Старушкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – № 60-62. – С. 92-98.
20. Старушкевич А. В. Слідова картина сексуальних убивств : поняття та криміналістичний аналіз / А. В. Старушкевич // Право і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 94-112.
21. Старович З. А. Судебная сексология. – М. : Юрид. лит., 1991. – 336 с.
22. Уманський Д. О. Судово-медична ідентифікація особи за допомогою дослідження геномної ДНК у цитологічних препаратах, приготовлених з мікрослідів крові / Д. О. Уманський // Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15. – №4. – С. 101-104.
23. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підруч. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель [та ін.]: за ред. В. ІО. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2016. – 640 с.
24. Шостакович Б. В. Феномен серийных сексуальных убийств / Б. В. Шостакович // Серийные убийства и сексуальная агрессия. – Ростов н/Д. – 1994. – С. 105-106.
25. Якимова С. В. Поняття та кримінологічна характеристика «сексуальних злочинів» / С. В. Якимова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 159-165.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук