Готові роботи

Криміналістика як галузь наукового звання (Код: 14684)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з криміналістики на тему Криміналістика як галузь наукового звання 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика криміналістики як науки
1.1. Поняття та історичні витоки криміналістики
1.2. Вихідні положення криміналістики як науки
РОЗДІЛ 2. Місце криміналістики в системі правових наук
2.1. Співвідношення криміналістики з наукою кримінального права і кримінологією
2.2. Зв'язок криміналістики з іншими науками
РОЗДІЛ 3. Криміналістичні знання як елемент юридичної діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Біленчук П. Д. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко. За ред. акад. П. Д. Біленчука.- К.: ATIKA, 1998. - 416 с.
2. Біленчук П. Д. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. — К.: МАУП, 2001. — 216 с.
3. Белкин Р. С. Криминалистика. – М., Норма Инфра, 1999. – С. 42.
4. Вахтомин Н. К. Генезис научного знания. – М.: Наука, 1975. – 263 с.
5. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики: Пер. С 44-го нем. Изд. СПБ, 1908. — С. 111.
6. Даньшин М. В. Про об'єкт і предмет криміналістики та її зв'язки з іншими юридичними науками / Даньшин М. В. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 20. —2013. — С. 98-108
7. Журавель В. Предмет криміналістики: генезис і сучасний стан / Журавель В. // Вісник Академії правових наук України. — № 1 (28). — С. 153-161
8. Клименко Н. І. Криміналістичні знання, їх удосконалення та розвиток / Клименко Н. І. // Вісник Академії адвокатури України. — № 12. — 2008. — С. 74-78
9. Маркусь В. О. Криміналістика. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 558 с.
10. Сабадаш В. П. Криміналістика: навч. посіб./ В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 228 с.
11. Шепітько В. Ю. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с.
12. Шеремет А. П. Криміналістика: навч. пос. [для студ. вищ. навч. Закл.] / А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
13. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Монография. – Иркутск: ГУ, 1978. – 190 с.
14. Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук