Готові роботи

Криміналістична характеристика злочинів поняття, структура та призначення (Код: 14683)

Опис

Готовий реферат з криміналістики на тему Криміналістична характеристика злочинів поняття, структура та призначення на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 11

Зміст


Вступ
1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування злочинів
2. Елементи криміналістичної характеристики злочинів
Висновок
Використана література

Джерела


1. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с.
2. Маркусь В. О. Криміналістика. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 558 с.
3. Шеремет А.П. Криміналістика Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
4. Криміналістика [Текст] : підручник / [Берназ В. Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид . наук, проф. А. Ф. Волобуєва ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС
5. Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів: Навч. посібник. - К., 1997. - 44 с.
6. Лук'янчиков Є. Щодо поняття криміналістичної характеристики

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук