Готові роботи

Контрольна робота з криміналістики № 1 (Код: 14680)


Опис

Готова контрольна робота з криміналістики № 1 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 16

Зміст


1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики та її зв’язок з іншими науками.
2. Криміналістична техніка як складова частина науки криміналістики.
3. Криміналістична ідентифікація людини за ознаками зовнішності.
4. Тактика огляду місця події: поняття, задачі, етапи, тактичні прийоми, а також фіксація ходу та результатів огляду.
5. Тактика обшуку та виїмки.

Виконання практичного завдання:
Фабула №1. У кримінальній справі про вбивство з трупу було вилучено кулю. Через деякий час був встановлений підозрюваний Антонов, у якого при затриманні було вилучено пістолет “ПМ”. Слідчий призначив судово-балістичну експертизу, на яку направив кулю, вилучену з трупа, пістолет “ПМ” і поставив запитання: “Чи не з представленого пістолета була вистріляна куля?” Експерт-криміналіст для проведення порівняльного дослідження з представленого пістолета зробив експериментальні відстріли 4 куль.
Завдання. Визначте, які з названих об’єктів (куля, підозрюваний Антонов, пістолет “ПМ”, 4 експериментальні кулі) є такими, що ідентифікуються. Наведіть обґрунтування своєї відповіді.

Фабула №2. Біля 12-поверхового житлового будинку було виявлено труп молодого чоловіка з проломами черепа і з ознаками багатьох переломів ребер і кінцівок. Опитуванням очевидців було встановлено, що потерпілим є Осипов, який упав з балкону квартири № 32 на 8-му поверсі, де він і проживає один.
Завдання. Висуньте версії відносно смерті і падіння Осипова, в ракурсі перевірки яких буде проводитись огляд місця події, призначення судово-медичної експертизи, допит свідків.

Фабула №3. По кримінальній справі про розкрадання грошей та відмивання „брудних” коштів групою керівників-підприємців було встановлено, що керівник приватного підприємства "Арал" Гурко І.І. укладав фіктивні договори на продаж бензину, використовуючи підроблені документи про наявність великих партій пального. З метою вилучення цих та інших документів прийнято рішення про проведення обшуку на робочому місці Гурко.
Завдання. Складіть розгорнутий план проведення обшуку робочого місця Гурко.

Джерела


1. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. — К.: МАУП, 2001. — 216 с.
2. Шеремет А. П., Криміналістика: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
3. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с.
4. Маркусь В. О. Криміналістика. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 558 с.
5. Криміналістика [Текст] : підручник / [Берназ В. Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Ф. Волобуєва ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2011. - 665 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук